Giáo xứ Lại Xá hân hoan trong ngày Chầu Lượt

Chúa nhật XXX Thường niên, ngày 29-10-2017, giáo xứ Lại Xá vui mừng được thay mặt Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa và Rước kiệu cung nghinh Thánh Thể.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, giáo xứ đã trang trí khuôn viên nhà thờ từ mấy ngày trước: treo cờ, biểu ngữ, pa-nô; mọi người sửa soạn tâm hồn đến với Bí tích Hòa giải. Chiều tối ngày thứ bẩy, các hội đoàn trong xứ Lại Xá đã chầu Mình Thánh Chúa tới gần 10 giờ đêm.

Ngày chầu lượt được khai mạc bằng Thánh lễ sáng lúc 5h15 do cha xứ Giuse Nguyễn Đức Long chủ sự. Sau thánh lễ sáng, các giáo họ lân cận trong Giáo xứ thay phiên nhau suy tôn Chúa Giêsu Thánh Thể; đến 10h30 thánh lễ đồng tế do cha quản hạt Giuse Bùi Quang Tào chủ sự, cùng đồng tế với ngài có các cha trong và ngoài giáo hạt Phủ Lý cùng về hiệp thông, ngoài ra còn có sự hiện diện đông đảo của quý sơ dòng MTG Sở Kiện, dòng Mân Côi Lan Mát, sơ quê hương dòng Phaolô cùng đông đảo bà con từ các giáo xứ, giáo họ xung quanh về thông công.

Sau Thánh lễ trưa, cộng đoàn tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa. Tới 17 giờ cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu quanh khuôn viên nhà thờ, đoàn rước đã dừng lại ở một Nhà Tạm được dựng cách đơn sơ bên ngoài nhà thờ.

Niềm vui trong ngày Chầu lượt được nhân lên khi Giáo xứ hân hạnh được chào đón sự hiện diện hiệp thông của cha Antôn Vũ Ngọc Tho – người mới được lãnh nhận thiên chức linh mục ngày 19/10 vừa qua. Cha Antôn đã cùng đoàn rước kiệu tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể và đồng tế với cha xứ Giuse trong Thánh lễ tạ ơn, bế mạc ngày Chầu Lượt.

Theo chủ đề của Lời Chúa Chúa nhật XXX – Mến Chúa và yêu người – cha Antôn đã nhấn mạnh trong bài chia sẻ Lời Chúa: nếu không sống bác ái yêu thương thì mỗi người chúng ta chỉ như một cỗ máy vô hồn! Cộng đoàn Phụng vụ một lần nữa lại được nhắc nhớ ý thức về bổn phận và trách nhiệm phải sống giới luật kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người đồng loại như chính mình – đó là điểm cốt lõi, là trọng tâm của đời sống mỗi người Ki-tô hữu trong việc làm chứng cho Tin Mừng.

Ngày chầu lượt đã khép lại, nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người vẫn trào dâng những cung bậc cảm xúc khác nhau về hồng ân Chúa đã ban cho Giáo xứ qua ngày hồng phúc này – hồng ân ấy thật lớn lao và linh thiêng.

lai xa 5
lai xa 5
lai xa 1

BTT Giáo hạt Phủ Lý

Print
Email
Scroll to Top