Giáo xứ Lam Điền cầu nguyện cho ơn thiên triệu

Chúa nhật, ngày 28/4/2024, Giáo xứ Lam Điền tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Thánh lễ do Cha xứ Giu-se Nguyễn Khắc Trường chủ sự lúc 17h30.

Ơn gọi là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mỗi người, điều quan trọng là mỗi người trẻ hãy lắng nghe và khám phá ra đâu là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Ơn gọi là ân huệ nhưng không, phát xuất từ Tình yêu của Thiên Chúa. Ngài chọn gọi những ai Ngài muốn và trao cho họ sứ mạng. Ngài đã gọi Áp-ra-ham, Mô-sê, Vua Đa-vít và cuối cùng Ngôi Hai – Con Một Thiên Chúa Nhập Thể làm người thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã chọn Mẹ Ma-ri-a và Thánh cả Giu-se. Và để chuẩn bị cho Giáo Hội, Chúa đã chọn 12 tông đồ. Như vậy ơn gọi là sự khởi đi từ Thiên Chúa và người được gọi biết lắng nghe, thành tâm đáp lại bằng sự quảng đại dấn thân, trung thành với Chúa đến cùng và đem Tình yêu của Chúa đến với tha nhân.

Sau lời khai mạc của Cha xứ Giu-se, các em thiếu nhi giới thiệu về phẩm trật và một số dòng tu để cổ vũ ơn gọi, giúp các em thiếu nhi hiểu rõ phẩm trật trong Giáo hội, phân biệt được tu sĩ, đan sĩ. 

Kế đó, các em thiếu nhi và cộng đoàn sốt sắng bước vào Thánh lễ. Trong Thánh lễ, qua bài Tin mừng về dụ ngôn cây nho và cành nho cho thấy rằng để được sống và trổ sinh hoa trái, người Ki-tô hữu phải liên kết mật thiết với Chúa Ki-tô. Đón nhận Lời Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa, đó là những điều kiện để đời sống người tín hữu sinh nhiều hoa trái. Hình ảnh cây và cành rất đơn sơ nhưng lại diễn tả điều cốt lõi của đạo: Đi đạo là gắn bó đời mình với Chúa. Qua đó, Cha xứ Giu-se cũng mời gọi cộng đoàn Giáo xứ cầu cho ơn gọi thiên triệu. Ngài ước mong, các bậc làm cha, làm mẹ quảng đại dâng con cái mình cho Giáo hội và cầu nguyện cách riêng cho bậc tu trì.

Mỗi một Hội dòng là một bông hoa đẹp Chúa đã vun trồng và làm cho sinh hoa trái theo dòng thời gian vì ơn cứu độ cho con người. Ước mong rằng, qua buổi giới thiệu ơn gọi này, các bạn trẻ và các em thiếu nhi sẽ biết lắng nghe và quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa để cánh đồng truyền giáo ngày càng có thêm nhiều mục tử tốt lành, nhiều tu sĩ thánh thiện.

BTT Gx. Lam Điền

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top