Giáo xứ Lam Điền tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể

Chúa nhật VI Phục Sinh, ngày 05/5/2024, Giáo xứ Lam Điền được Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận. 

Vào lúc 6h30, Cha xứ Giuse Nguyễn Khắc Trường đặt Mình Thánh Chúa để các hội đoàn, các giáo xứ, giáo họ thay phiên Chầu Thánh Thể.

Cao điểm của ngày Chầu là Thánh lễ đồng tế vào lúc 10h30 do Cha Phê-rô Trần Văn Việt, quản hạt Thanh Oai chủ sự.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Cha Phê-rô Trần Quang Diệu nhấn mạnh về sợi dây liên kết bền chặt giữa Chúa Cha với Chúa Giê-su và giữa Chúa Giê-su với các môn đệ, đó chính là tình yêu. Bằng cách giữ các điều răn Chúa Giêsu đã dạy, mà trên hết là giới răn yêu thương, các môn đệ được liên kết với Chúa Cha trong tình yêu của Ngài.

Mỗi Thánh lễ là một cử hành về tình yêu, qua đó chính Chúa Ki-tô đã hiến thân cứu độ muôn người. Ngày Chầu Thánh Thể là dịp thuận tiện để mọi người đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, để cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể mà chính Chúa Giê-su thiết lập. Từ đó, Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn biết ra đi sống tình yêu này của Thiên Chúa trong ơn gọi mà mỗi người lãnh nhận từ chính sức sống thần linh của Chúa Ki-tô Phục sinh.

Vào lúc 16h30 cùng ngày, Giáo xứ long trọng cung nghinh Thánh Thể Chúa. Thánh lễ tạ ơn lúc 17h00 do Cha bản hương Giu-se Nguyễn Văn Thành chủ sự đã khép lại ngày Chầu của Giáo xứ.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo xứ một ngày Chầu lượt thật đẹp. Đẹp về thời tiết, đẹp về tâm tình của mỗi con người đến tôn thờ bí tích Tình Yêu. Một ngày Giáo xứ được diễn tả niềm vui hiệp thông trong Năm Mục vụ Canh tân đời sống đức tin các hội đoàn.

BTT Gx. Lam Điền

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top