Giáo xứ Lảnh Trì

GIÁO XỨ LẢNH TRÌgx lanh triNhà thờ giáo xứ Lảnh Trì

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1723 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Đức Long

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Thuận

+ Giáo họ Nha Xá

+ Giáo họ Yên Hòa

+ Giáo họ Yên Ninh 1

+ Giáo họ Yên Ninh 2

+ Giáo họ Yên Tứ

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Thiếu nhi giáo xứ Lảnh Trì: Ngày hội “Tuổi thơ bên Chúa”

Giáo xứ Lảnh Trì hân hoan đón cha tân chính xứ

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top