Giáo xứ Lảnh Trì

GIÁO XỨ LẢNH TRÌ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.723 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Đức Long

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Thuận

+ Giáo họ Nha Xá

+ Giáo họ Yên Hòa

+ Giáo họ Yên Ninh 1

+ Giáo họ Yên Ninh 2

+ Giáo họ Yên Tứ

 

Nhà thờ Giáo xứ Lảnh Trì

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Ra mắt Xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu tại giáo xứ Lảnh Trì

Thiếu nhi giáo xứ Lảnh Trì: Ngày hội “Tuổi thơ bên Chúa”

Giáo miền Lảnh Trì, Yên Mỹ và Hoàng Xá: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức

Giáo xứ Lảnh Trì hân hoan đón cha tân chính xứ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top