Giáo xứ Lường Xá: 54 em Thiếu nhi xưng tội rước lễ lần đầu

Chúa Nhật, ngày 23/8/2020, 54 em Thiếu nhi tại giáo xứ Lường Xá vui mừng được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong Thánh lễ do cha xứ Antôn Trịnh Duy Công cử hành.

Hiện diện trong Thánh lễ có quý Sơ dòng Đa Minh Thánh Tâm, quý Ban mục vụ, quý thầy cô Giáo lý viên, quý Phụ huynh của các em xưng tội rước lễ, các em Thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Đúng 7h30, đoàn rước gồm các em xưng tội rước lễ lần đầu cùng với Phụ huynh nghiêm trang tiến vào ngôi Thánh đường giáo xứ Lường Xá trong tiếng hát hân hoan của ca đoàn Thiên Thần.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Antôn mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa cùng các em chuẩn bị rước Mình Thánh Chúa. Đồng thời, ngài bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã cộng tác giúp đỡ để các em được tham dự ngày lễ sốt sắng như hôm nay.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, qua lời tuyên xưng của Thánh Phêrô “Thầy là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống”, cha Antôn mời gọi cộng đòn xác tín: cách vững vàng vào Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa. Ngài đang sống và hiện diện với mỗi người chúng ta, trong Lời Chúa và trong Bí tích Thánh Thể. Qua đó, Cha mời gọi các em Thiếu nhi hãy chuẩn bị tâm hồn rước Mình Máu Chúa cách đạo đức, sốt sắng, để kết hiệp mật thiết với Chúa trong Đức tin và Lòng mến. Nhờ đó các em luôn được lớn lên trong tình yêu và ân sủng của Ngài.

Sau phép lành cuối Lễ, một em đại diện nói lên lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha xứ, quý Sơ, quý Ban hành giáo, quý thầy cô Giáo lý viên, cùng quý Phụ huynh.

Đáp lại, cha Antôn cảm ơn tâm tình của các em. Đồng thời ngài mời gọi các bậc Phụ huynh, hãy ý thức trách nhiệm trong việc giáo dục con em trong đời sống Đức tin và đạo đức bằng chính gương sống của mình.

Nguyện Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng để nuôi dưỡng, đồng hành nâng đỡ các em trong bước đường hiện tại và tương lai.

18396 xung toi 2
18396 xung toi 3
18396 xung toi 1
18396 xung toi 12
18396 xung toi 4
18396 xung toi 10
18396 xung toi 5
18396 xung toi 6
18396 xung toi 8
18396 xung toi 11
18396 xung toi 13
18396 xung toi 14
18396 xung toi 7

BTT Gx. Lường Xá

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top