Giáo xứ Lưu Xá cung nghinh các thánh tử đạo Việt Nam

Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam đã anh dũng hiến dâng mạng sống để tuyên xưng đức tin vào Chúa. Trong tâm tình biết ơn và tôn kính, ngày 23/11/2023 vừa qua, Giáo xứ Lưu Xá long trọng tổ chức cuộc rước kiệu tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam anh hùng.

Đúng 17h00, Cha Giu-se Đào Bá Thuyết đã chủ sự cuộc rước kiệu với sự hiệp thông của đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong tiếng kèn oai hùng cùng lời kinh tiếng hát âm vang, cộng đoàn vừa tiến bước vừa ca vang đức tin kiên trung của các thánh tử đạo, đồng thời nhắn nhủ nhau tiếp nối truyền thống anh hùng và sự khôn ngoan của các ngài.

Sau 1 giờ rước kiệu tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam xung quanh làng, cộng đoàn tiến về nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính các bậc tiền nhân đã đổ máu mình gieo vãi hạt giống đức tin cho quê hương đất Việt có được mùa gặt bội thu.

Thánh lễ hôm nay cũng là dịp mừng quan thầy Hội An-rê Dũng Lạc của Giáo xứ.

Để bày tỏ lòng tôn kính các thánh tử đạo, kết thúc Thánh lễ, Cha xứ và cộng đoàn trang nghiêm tiến lên hôn xương các thánh.

Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Xin cầu cho chúng con.

BTT Gx. Lưu Xá

Scroll to Top