Giáo xứ Lưu Xá ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo dân xứ Lưu Xá chầu Thánh Thể

Ngày 02/10/2016, Chúa nhật thứ XXVII thường niên trùng với ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, giáo xứ Lưu Xá thuộc giáo hạt Thanh Oai vinh dự được chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận. Ngoài các giáo xứ trong giáo miền về tha dự, còn có sự hiện diện của Giáo xứ Thượng Lao, Đại Ơn….về thông công giờ chầu với giáo xứ.

Xem thêm hình tại đây

Trong ba ngày trước, cha xứ Luca đã kêu gọi anh chị em trong giáo xứ chầu tam nhật thánh để chuẩn bị cho ngày chầu được sốt sắng. Cao điểm của ngày chầu Thánh Thể là Thánh lễ tạ ơn do cha Đaminh Nguyễn Công Khương MF. chính xứ Đoan Nữ chủ tế. Cùng đồng tế với cha Đaminh có cha chính xứ Luca Vũ Công Liêm và hai cha phó cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt.

Ngày chầu lượt của giáo xứ Lưu Xá được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sáng của mọi thành phần Dân Chúa, đây là động lực để đời sống đức tin của giáo xứ ngày được thăng tiến.

Trong bài Tin Mừng, cha Phó Phê-rô Trần Thanh Dũng MC. nói về ý nghĩa của việc mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chuỗi Mân Côi hay tràng hạt mân côi là lời kinh suy niệm: miệng đọc mà lòng suy đến những mầu nhiệm chính yếu trong đời sống của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Mỗi chục kinh nhớ một mầu nhiệm, được phân phối thành mầu nhiệm: Vui, Thương, Mừng, Sáng.

Mầu nhiệm năm sự Vui: đồng hành với mầu nhiệm Nhập thể và đời sống âm thầm của Chúa Giêsu.

Mầu nhiệm năm sự Thương: đồng hành với những đau khổ của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.

Mầu nhiệm năm sự Mừng: đồng hành với vinh quang phục sinh của Đức Kitô.

Mầu nhiệm năm sự Sáng: đồng hành với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu

10708 luu xa3

Ban chiều lúc 16h cha xứ Luca cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà thờ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, hôm nay giáo xứ có 24 em được xưng tội và rước lễ lần đầu.

10708 luu xa2

Thánh lễ chiều hôm nay do các em giới trẻ trong giáo miền Lưu Xá phục vụ. Mỗi tháng một lần cha xứ Luca dành riêng một thánh lễ đầu tháng để cầu nguyện cho các bạn trẻ.

Sau thánh lễ đại diện phụ huynh có lời cám ơn cha xứ, cha phó, và toàn thể cộng đoàn.

Giáo xứ Lưu Xá

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top