Giáo xứ Lý Nhân

GIÁO XỨ LÝ NHÂN

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Mat-thi-a Tông đồ (12/05)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.476 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gio-an B. Bùi Quốc Toàn

Linh mục thường trực: Giu-se Trần Ngọc Vàng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Lý Nội

+ Giáo họ Phú Cốc

+ Giáo họ Duyên Hà

+ Giáo họ Đông Trữ

+ Giáo họ Phúc Mãn 

+ Giáo họ Thanh Nga

Nhà thờ Giáo xứ Lý Nhân

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Lý Nhân trong ngày Chầu lượt 2019

Thành viên Caritas mới nơi giáo xứ Bàng Ba và Lý Nhân

Giáo xứ Lý Nhân – Hà Nam mừng lễ quan thầy Mát-thi-a

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top