Giáo xứ Mang Sơn chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận 2019

 Chúa Nhật III Mùa Chay, ngày 24/03/2019, Giáo xứ Mang Sơn vui mừng và vinh dự được Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận. Ngày chầu của Giáo xứ đã diễn ra long trọng và sốt sắng trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Vào lúc 7h00 sau Thánh lễ, Cha xứ đã khai mạc giờ Chầu và đặt Mình Thánh Chúa để mọi người cùng chiêm ngắm, thờ lạy, suy tôn. Tiếp theo, là các giờ Chầu Thánh Thể của các Giáo xứ và các Giáo họ trong khu vực lân cận. Thờ lạy Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể giúp cho mỗi người Kitô hữu cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Vì yêu thương con người mà “Thiên Chúa đã sai Con Một Người là Chúa Giêsu xuống thế làm người và chịu chết trên thập giá làm của lễ đền thay cho tội lỗi con người” (2 Cr 5,19).

Thánh lễ đồng tế diễn ra lúc 10h30, do Cha xứ Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý Cha trong và ngoài Giáo hạt cùng đông đảo bà con giáo dân các xứ họ trong miền tham dự.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Tạ Xuân Hòa mời gọi cộng đoàn sống tâm tình mùa Chay thánh là sám hối và trở về: “Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, chờ đợi chúng ta quay trở lại với Ngài”. Kết thúc bài chia sẻ, Cha Giuse nói đến ý nghĩa của hai từ Mang Sơn, Mang Sơn là ngọn núi lớn. Qua đó, Cha Giuse muốn nhắn nhủ cộng đoàn: “Làm sao những người Mang Sơn hãy có ý hướng cao thượng, hãy sống và đối xử với nhau bằng một tình yêu lớn như núi. Tất cả chúng ta đến đây, trước khi về cũng hãy mang theo tình yêu cao thượng này, để xây dựng cho nhau, thì Thiên Chúa thực sự đang hiện diện với chúng ta”.

Ngày chầu lượt kết thúc sau khi Cha quê hương Phêrô Nguyễn Văn Khích cung nghinh Thánh Thể quanh ngôi Thánh đường và dâng Thánh lễ tạ ơn lúc 17h00.

Dịp chầu lượt của Giáo xứ đã đem lại sự khích lệ cho mọi người tham dự niềm xác tín hơn về tình yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa. Ngày Chầu lượt cũng là nguồn động lực cho mỗi người con trong Giáo xứ Mang Sơn, biết sống Đức Tin vững mạnh và trưởng thành hơn, biết trở về cùng Chúa và sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

15366 chau 4
15366 chau 4
15366 chau 4

Gx. Mang Sơn

Scroll to Top