Giáo xứ Mang Sơn: Khai mạc tuần chín ngày cầu nguyện trong đại dịch Virus Corona

Tính đến nay, đại dịch do chủng Virus Corona phát sinh từ Thành phố Vũ Hán – Trung Quốc vào cuối năm 2019 đã lây lan sang gần 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trước thảm cảnh này, Giáo xứ Mang Sơn đã cử hành tuần chín ngày để cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Rô-cô, quan thày của những nơi dịch bệnh, để xin Đức Mẹ và thánh Rôcô đẩy lui dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình an cho con người.

Tuần chín ngày tại Giáo xứ Mang Sơn bắt đầu từ thứ Bẩy, ngày 08/02/2020. Trước khi khai mạc, cha xứ Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu đã dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho Thế giới, Giáo phận, Giáo xứ và từng người trong giáo xứ được bình an.

Trong bài giảng, cha Alphongsô đã khẳng định, chính Đức Mẹ là muối và ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng ấy phát xuất từ một một tâm hồn đơn sơ, thuần khiết và khao khát thuộc trọn về Chúa. Ngài cũng nói tới thánh Rôcô, quan thày của những nơi dịch bệnh. Thánh nhân đã dùng trọn tuổi thanh xuân và kiến thức y khoa của mình để chăm sóc và chữa lành nhiều người mắc bệnh dịch hạch tại ngoại thành Rôma. Đức Maria và thánh Rôcô là những dấu chỉ thời đại mà Thiên Chúa dùng để biểu lộ tình yêu, lòng thương xót và quảng đại của Thiên Chúa với nhân loại.

Cuối bài giảng, cha Alphongsô đã đặt ra một vài câu hỏi để mọi người tự vấn lương tâm: tôi hôm nay đang là ánh sáng hay bóng tối? Muối ướp mặn đời của tôi còn mặn hay đã nhạt?

Sau Thánh lễ, Cha xứ cùng cộng đoàn viếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Rô-cô trong tâm tình cậy trông và phó thác vào lòng thương xót của Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria và thánh Rô-cô.

KINH ÔNG THÁNH RÔ-CÔ

Lạy ông Thánh Rô-Cô là Đấng có phúc lộc, bởi Thánh nhân đã được công trọng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng con nương vì công nghiệp ấy chắc sẽ được cứu khỏi thần khí hay lây và được bình an vô sự. Xin ông Thánh Rô-cô cầu cho chúng con, hầu cho chúng con thoát khỏi ôn dịch truyền nhiễm. Lạy Chúa là Đấng đã sai Thiên Thần nuôi dưỡng Ông Thánh Rô-cô và đã hứa cùng Người rằng: “Kẻ nào lấy lòng sốt sắng mà khẩn cầu ông Thánh Rô-cô, thì chẳng hề mắc phải ôn dịch chút nào. Vậy chúng con xin nhờ lời ông Thánh Rô-cô chuyển cầu cho chúng con, dám xin Chúa vì công nghiệp Người, khẩn cứu chúng con hồn xác đều khỏi ôn dịch hiểm nghèo, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen

17419 tuan cuu nhat 7

Thánh lễ cầu nguyện cho Thế giới, Giáo phận, Giáo xứ và từng người được bình an trước đại dịch Virus Corona

17419 tuan cuu nhat 7
17419 tuan cuu nhat 7
17419 tuan cuu nhat 7

Cha Alphongsô chia sẻ Lời Chúa

17419 tuan cuu nhat 7

Bàn tiệc Thánh Thể

17419 tuan cuu nhat 1

Sau Thánh lễ, Cha xứ cùng cộng đoàn viếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Rôcô – quan thày của những nơi dịch bệnh

BTT Gx. Mang Sơn

Scroll to Top