Giáo xứ Mang Sơn mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 6/10/2019 giáo xứ Mang Sơn đã tổ chức cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi xung quanh khuôn viên giáo xứ và long trọng cử hành Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ. 

Cuộc rước và Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng của tháng Mân côi. Mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự các nghi thức cách trang nghiêm và sốt sáng, thể hiện lòng đạo và tình con thảo của giáo dân Mang Sơn với Đức Mẹ.

Trong Thánh lễ, Cha xứ Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu đã khẳng định: “xây dựng một ngôi nhà khang trang, lộng lẫy với đầy đủ tiện nghi thì ai cũng có thể làm được miễn là có tiền, nhưng không ai có thể dám khẳng định là thành công trong việc giáo dục con người nhất là Thiếu nhi và Giới trẻ. Nếu muốn gia đình của mình tốt, con cái của mình ngoan thì việc quan trọng và khẩn cấp là phải năng đến với Đức Mẹ, cậy nhờ Đức Mẹ – Đấng hiền lành và nhân từ, vì yêu ai thì năng đến với người ấy. Ai nói yêu Mẹ mà không đến cùng Mẹ đó là giả tạo. Đồng thời hãy mau mắn học nơi Đức Mẹ hai nhân đức là khiêm nhường và vâng lời. Chỉ như thế người Kitô hữu mới xứng đáng là con cái Chúa và con cái Đức Mẹ.”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Alphongsô đã cầu chúc cộng đoàn Giáo xứ Mang Sơn luôn thắm đượm tình yêu mến Chúa và Đức Mẹ.

16436 thang man coi 5

Cuộc rước tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi

16436 thang man coi 4

Các em thiếu nhi cũng sốt sáng tham dự cuộc rước

16436 thang man coi 316436 thang man coi 216436 thang man coi 9Tiến dâng lễ vật trong Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Mân Côi16436 thang man coi 8

Gx. Mang Sơn

Scroll to Top