Giáo xứ Mỹ Thượng chầu Mình Thánh thay mặt giáo phận

1
1

Chúa nhật XXIX thường niên- khánh nhật Truyền Giáo (18/10/2015), Giáo xứ Mỹ Thượng chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận. Hôm nay, cũng là ngày lễ bổn mạng của cha chính xứ Luca Vũ Công Liêm. Giáo xứ hân hạnh đón quý cha trong Hạt Thanh Oai, quý cha giáo, quý thầy chủng sinh và đông đảo quý khách về dự lễ chầu. Thánh lễ đồng tế do cha Quản hạt Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn chủ tế.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha phó Phê-rô giới thiệu với cộng đoàn sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý khách…. Sau đó, cha chủ tế nói lên ý nghĩa ngày lễ hôm nay: một là giáo xứ thay mặt giáo phận chầu Mình Thánh Chúa, hai là giáo hạt đã chọn giáo xứ này làm địa điểm tổ chức lễ truyền giáo, ba là mừng lễ bổn mạng cha chính xứ Luca.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, cha giáo đã khơi dậy sứ mạng truyền giáo của mỗi người khi được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội; với bổn phận là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa giữa cuộc đời….

Sau Thánh lễ, giáo xứ tiếp tục chầu Thánh Thể.

Giáo xứ Mỹ Thượng

1
2_copy
3_copy
4
6
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top