Giáo xứ Nam Định

Thuộc Giáo hạt Nam Định
– Địa chỉ: 16 Hai Bà Trưng, Nam Định
– Thành lập: Đón nhận Tin Mừng: trước năm 1800. Nhà thờ được xây dựng năm 1895, năm 1968 nhà thờ nhà xứ bị bom hư hỏng nặng, năm 1973 được tu sửa lại.
– Quan thầy: Đức Mẹ Vô Nhiễm (08/12)
– Nhà thờ tước hiệu Đức Bà xứ Nam Định
– Số giáo dân toàn xứ: 6.067 nhân danh
Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Minh Triệu
Linh mục phó xứ: Giu-se Đỗ Văn Long

GIỜ LỄ:
– Ngày thường: 5h00 và 18h30
– Chúa Nhật: 5h30, 8h00, 17h00, 18h30 và 20h00

GIÁO HỌ TRỰC THUỘC:
+ Giáo họ Kim Phô
+ Giáo họ Phụ Long

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top