Giáo xứ Nam Dư chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

giao-xu-nam-du3

WTGPHN – Chúa Nhật ngày 27/12/2015, giáo xứ Nam Dư đã thay mặt Giáo Phận chầu Mình Thánh. Các giáo xứ, giáo họ lân cận đã đến hiệp thông cùng cộng đoàn Giáo xứ Nam Dư.

Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 sáng đã diễn ra với sự chủ tế của cha trưởng hạt Alphongso Nguyễn Ngọc Châu, các Cha nguyên chính xứ cùng các Cha trong Tổng Giáo phận.

Ngày chầu diễn ra trong không khí Giáng Sinh, đã làm tăng thêm phần sốt sắng, thiêng liêng cho cộng đoàn.

Thánh lễ đồng tế cũng trùng với ngày lễ Thánh Gia, cha Alphongso trong bài giảng đã nhấn mạnh tới những vấn đề của gia đình trong xã hội hiện đại, những thói xấu, những điều kiện sống đa diện có thể làm cho đời sống gia đình Công Giáo bị ảnh hưởng xấu.

Xin Thiên Chúa tuôn đổ mọi phúc lành xuống trên chúng con, để chúng con biết hoán cải, quay trở về trong mùa cực thánh này.

giao-xu-nam-du3
giao-xu-nam-du4
giao-xu-nam-du6
giao-xu-nam-du7

Giáo xứ Nam Dư

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top