Giáo xứ Ngọc Thị mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Sầu Bi

“Mừng vui lên, lạy Mẹ Sầu Bi,

Xưa kia cùng với Con yêu dấu, Mẹ thông phần đau khổ

Ngày nay Mẹ lại được cùng Người

Chung hưởng phúc vinh quang.”

(Điệp ca Tin Mừng, Kinh sáng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi)

Thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020, giáo xứ Ngọc Thị hân hoan mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Sầu Bi.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Cao cùng cộng đoàn cung nghinh Đức Mẹ sầu bi xung quanh làng.

Thánh lễ được cử hành lúc 9h30 do cha quản hạt Giuse Bùi Quang Tào chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha trong Giáo hạt, quý Thầy Phó tế cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Qua niềm vui hoa trái của Thập giá Chúa, Mẹ Sầu Bi ban ơn bảo trợ cho giáo xứ Ngọc Thị biết đón nhận đức tin sâu xa nhờ việc suy ngắm và suy tôn tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi. Đó cũng là tâm tình bài giảng của Cha quản hạt Giuse khi giúp cho cộng đoàn phụng vụ được thấu hiểu hơn về đời sống đức tin sâu thẳm với Mẹ Maria qua những biến cố thăng trầm, buồn khổ trong cuộc sống.

Tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Maria đã cho mỗi người con được làm con cái trong gia đình của Chúa. Xin Mẹ ban thêm ơn thiêng trợ giúp để mọi người nên thánh mỗi ngày nhờ gương Đức Mẹ Sầu Bi.

18525 quan thay 1

Thầy Phó tế Phêrô cùng cộng đoàn cung nghinh Đức Mẹ sầu bi xung quanh làng18525 quan thay 218525 quan thay 3

18525 quan thay 7
18525 quan thay 5

Cha Giuse Bùi Quang Tào chủ sự Thánh lễ mừng Đức Mẹ Sầu Bi18525 quan thay 6

Giáo xứ Ngọc Thị

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top