Giáo xứ Phú Mỹ và Tầm Khê Hành Hương Năm Thánh

Thứ Năm ngày 2-6-2016, Giáo xứ Phú Mỹ và Tầm Khê hành hương về nhà thờ Chính tòa Hà Nội trong dịp năm thánh Lòng Thương Xót.

 {flickr set=72157668812510451}

BBT

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang