Giáo xứ Phù Tải: Thánh lễ tạ ơn đón Cha phó thường trực

Vào lúc 9h30, thứ Ba, ngày 03/10/2023, Giáo xứ Phù Tải hân hoan chào đón Cha phó thường trực Phê-rô Nguyễn Văn Hải. Thánh lễ do Cha xứ Phạm Công Nguyên chủ sự.

Trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, cộng đoàn Giáo xứ Phù Tải hết lòng dâng lời tạ ơn Chúa, bởi lẽ từ khi thiết lập Giáo xứ thì đây là lần đầu tiên Giáo xứ có linh mục về ở trực tiếp, để cùng đồng hành và chăm sóc đời sống đức tin cho cộng đoàn non trẻ nơi đây.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha bản hương An-tôn Giu-se Phạm Văn Hưng đọc văn thư bổ nhiệm Cha Phê-rô Nguyễn Văn Hải làm phó xứ Tiêu Thượng, thường trực tại Giáo xứ Phù Tải. Sau đó, Cha xứ Giu-se Phạm Công Nguyên đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha phó Phê-rô.

Trong bài giảng lễ, Cha Phao-lô Phạm Văn Mạnh, chính xứ Hoàng Nguyên đã chia sẻ về sứ vụ mục tử của các linh mục. Từ đó, Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn Giáo xứ hãy tích cực cộng tác và cầu nguyện cho Cha phó Phê-rô, để ngài chu toàn bổn phận Chúa và Giáo hội trao phó, đồng thời xây dựng Giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn.

Ước mong với sự đồng hành và hướng dẫn của Cha phó thường trực Phê-rô, các sinh hoạt đức tin của cộng đoàn tín hữu nơi đây ngày càng thêm sinh động, nhờ đó mà Tin Mừng của Chúa được tỏa lan trong mỗi tâm hồn.

BTT Gx. Phù Tải

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top