Giáo xứ Phùng Khoang kỷ niệm cung hiến nhà thờ

“Anh em là đền thờ của Thiên Chúa” (1Cr 3,16)

Vào lúc 19h00, ngày 26/02/2024, Cha xứ Giu-se Trần Viết Tiềm đã chủ tế Thánh lễ mừng kỷ niệm 21 năm cung hiến nhà thờ Giáo xứ Phùng Khoang. Đồng tế với ngài có Cha An-tôn Phan Đình Tặng, sự hiện diện của quý sơ và anh chị em giáo dân.

Lễ cung hiến nhắc nhở người tín hữu: ngôi nhà thờ này đã được xức dầu để dâng cho Chúa, cho nên tất cả cử hành trong ngôi nhà thờ này đều là thánh thiện và hướng về Thiên Chúa. Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Giu-se dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì ngôi nhà thờ vật chất mà các bậc tiền nhân đã để lại và tạ ơn Chúa vì qua bí tích Rửa Tội, tâm hồn mỗi người được trở nên đền thờ của Ngài.

Trong bài giảng, khởi đi từ ba bài đọc Thánh Kinh, Cha xứ chia sẻ ý nghĩa của việc cung hiến nhà thờ, phải thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật như thế nào, và phải sống sao để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa được xây trên đá tảng là Đức Ki-tô.

Thánh lễ cử hành trong bầu khí trang nghiêm, biểu lộ niềm tin sống động và lòng mến thiết tha của cộng đoàn tham dự.

Được biết, ngày 25/02/2003, Đức Hồng y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng đã long trọng cung hiến bàn thờ và nhà thờ Giáo xứ Phùng Khoang với tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi.

BTT Gx. Phùng Khoang

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top