Giáo xứ Sở Hạ

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Đón nhận Tin Mừng năm 1742

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 3.220 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Hữu Lam

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Thời xưa người Sở Hạ, vốn gốc dân thành Thăng Long vào thời triều vua Lê Thánh Tông, khoảng 1465, triều đình mở rộng kinh thành, cho dân đi cắm đất khai khẩn lập ấp.

Người dân từ Thăng Long đi về phía nam cắm đất và lập làng cư ngụ tại Sở Thượng, Thanh Trì, Hà Đông, đất canh tác trồng lúa nước, được cắm theo ven sông Hồng, kéo dài xuống phía đông phủ Thường Tín, ở nơi đây còn là khu vực đầm phá, nước ngập những đã có một cộng đồng cư, họ sinh sống bằng nghề nông, làm nhà trên các gò nổi.

Đến cuối đời vua Lê Thánh Tông, khoảng năm 1495, một cộng đoàn khoảng 50-60 người của ba dòng họ: họ Đặng, họ Tạ và họ Nguyễn, đã rời quê mới là làng Sở Thượng, về định cư lập nghiệp trên các thửa ruộng canh tác của mình ven sông Hồng, thộc Đông Bắc huyện Thường Tín ngày nay, hai cộng đồng dân cư mới và cũ, thuộc nhiều dòng họ kết hợp lại, lập nên một trang ấp gọi là xóm trại, thuộc Thành Trì, phủ Trung Đô (Thăng Long).

Trải qua nhiều thang trầm đất nước chiến tranh Nam triều, Bắc triều giữa Trịnh, Nguyễn cùng với những thiên tai vỡ đê trôi nổi, nhà cửa ngập lụt, gây nên mất mùa thường xuyên xẩy ra, dân cư xóm trại vẫn vàng xây dựng quê hương mới, ngày càng phát triển, kể cả về Địa lý, vật chất và nhân khẩu.

Đến năm thứ ba đời vua Lê Cảnh Hưng và Chúa Trịnh Doanh, năm 1742 xóm trại được phép tách riêng lập làng mới lấy tên là An Duyên Sở Hạ, từ đây hành chính không trực thuộc Sở Thượng nữa.

Trải qua các thời đại Lê Mạt, Tây Sơn, nhà Nguyễn đến khoảng năm 1710 được các nhà truyền giáo đến truyền đạo dân làng thời bấy giờ chưa biết đạo chỉ thờ tổ tiên.

Khi được nghe các nhà truyền giáo nói về đạo Chúa Ki-tô, gọi là đạo Công giáo, lúc bấy giời mọi người nô nức theo, lập thành xứ, lúc bấy giờ theo về xứ gọi là Kẻ Chợ (Kẻ Sét), từ năm 1742 họ đạo phát triển thêm, hợp nhau xây dựng một ngôi nhà thờ bằng tre nứa lá trên khoảng 6.217 m2 trong đó một nhà thờ, và công trình phục vụ.

Đến năm 1917 được bề trên Địa phận giúp đỡ toàn thể giáo dân xa gần, tận tâm góp công sức xây ngôi nhà thờ mới. Trên nền nhà thờ cũ, tồn tại đến ngày nay.

Lên đầu trang