Giáo xứ Sở Kiện hân hoan trong ngày chầu lượt

Trong không khí ngập tràn niềm vui của Chúa Phục Sinh và trong tình liên đới, hiệp thông với Giáo phận, ngày 04/04/2021, Chúa Nhật Đại lễ Phục Sinh, giáo xứ Sở Kiện hân hoan được chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận để tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho Giáo phận, Giáo xứ, cộng đoàn và mỗi cá nhân gia đình.

Thánh lễ khai mạc ngày chầu lượt được cha phó Phêrô Nguyễn Quang Khánh chủ sự lúc 06h30. Thánh lễ do các em thiếu nhi trong Giáo xứ tự phục vụ, để cùng mọi người hiệp dâng lời cầu nguyện xin ơn bình an và thánh hóa mọi giới trong Giáo Hội, trong gia đình Giáo phận và Giáo xứ.

Cao điểm của ngày chầu lượt là Thánh lễ đồng tế lúc 10h30 do cha Quản hạt Giuse Bùi Quang Tào chủ sự. Đồng tế với ngài có quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Thầy, quý Sơ cùng đông đảo sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Trần Đức Hội đã chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ về thái độ của ba nhân vật: Maria Mađalêna, Phêrô và người môn đệ Chúa yêu. Từ đó, Cha mời gọi mọi người canh tân cuộc sống để trở nên những chứng nhân Tin Mừng của Đức Kitô Phục Sinh.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa. Sau Thánh lễ, các hội đoàn trong Giáo xứ tiếp tục chầu Thánh Thể Chúa đến 15h00.

Ngày chầu lượt của Giáo xứ khép lại sau cuộc cung nghinh Chúa Phục Sinh xung quanh làng và Thánh lễ tạ ơn do Cha xứ Antôn Trần Quang Tiến chủ sự.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể đồng hành và chúc lành cho mỗi người con trong Giáo xứ, để chúng con biết hăng say loan truyền tình yêu của Chúa Phục Sinh đến cho mọi người.

BTT Gx. Sở Kiện

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top