Giáo xứ Sở Kiện mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đây chốn huy hoàng, chan hòa muôn ánh quang bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng! Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công. Cờ phất phới oai hung tiếng hát ca lừng bốn phương”. Đó là những tâm tình của con dân đất Việt vang lên mỗi dịp lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, một niềm tự hào bao đời của những người tín hữu.

Và tại Giáo xứ Sở Kiện ngày 25/11/2019 vừa qua, tâm tình ấy được vang lên trong ngày lễ mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam, do Cha xứ Antôn Trần Quang Tiến chủ sự cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Trong bài quảng diễn Lời Chúa, Cha xứ Antôn đã đặt ra cho cộng đoàn vấn nạn thiết thực: Ngày nay những cuộc bách hại là gì? Đồng thời, Cha cũng nhấn mạnh: Xem phim đồi trụy, các video game bạo lực dâm đãng, hút trích ma túy, rượu chè quá chén say xưa, cờ bạc… những tệ nạn ấy làm cho con người không nghĩ đến Chúa nữa. Ngài mời gọi cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ hãy sống đức tin, hy sinh phục vụ, biết noi gương các Thánh tử đạo Việt Nam, nhất là hai Thánh quê hương; Thánh Phêrô Trương Văn Thi và Phêrô Trương Văn Đường.

Cuối Thánh lễ, Cha xứ đã xông hương Xương Thánh và mời gọi cộng đoàn hôn kính.

Nguyện các Thánh Tử đạo Việt Nam, nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng, thương lắng nghe lời chúng con kêu khấn mà ban xuống muôn phúc trên nước Nam.

16904 le cac Thanh TDVN 7
16904 le cac Thanh TDVN 7
16904 le cac Thanh TDVN 7
16904 le cac Thanh TDVN 7
16904 le cac Thanh TDVN 7
16904 le cac Thanh TDVN 7
16904 le cac Thanh TDVN 7

BTT Gx. Sở Kiện

Scroll to Top