Giáo xứ Sở Kiện: Thánh Lễ cầu cho các Đấng bậc đã qua đời

Chiều ngày 3/11/2020, tại vườn Thánh các Đấng của giáo xứ Sở Kiện, Cha xứ Antôn Trần Quang Tiến đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các Đấng bậc đã qua đời.

Vào lúc 17h30, cha xứ Antôn đã chủ sự cuộc rước từ nhà thờ Giáo xứ ra nghĩa trang các Đấng, để cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng, cha xứ Antôn đã chia sẻ ý nghĩa của tháng các linh hồn và ý tưởng trong câu “những người sẽ chết viếng những người đã chết” để nhắc nhớ cộng đoàn ý thức hơn về cuộc lữ hành nơi dương thế.

Thánh Lễ kết thúc trong niềm tôn kính, yêu thương của quý cộng đoàn đối với các Đấng đã khuất và đang được an nghỉ tại nơi đây.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban cho các linh hồn đang còn trong nơi luyện hình sớm được hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ đời đời trên nơi Thiên Quốc.

so kien

BTT Gx. Sở Kiện

Scroll to Top