Giáo xứ Sơn Miêng tĩnh tâm mùa Chay 2024

Tĩnh tâm mùa Chay là dịp thuận tiện để mỗi Ki-tô hữu nối kết lại tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Trong tâm tình ấy, Cha xứ Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn đã tổ chức tĩnh tâm cho cộng đoàn Giáo xứ Sơn Miêng từ 04-06/03/2024. Đồng hành với cộng đoàn là Cha Phan-xi-cô Nguyễn Trọng Oánh, MF.

Trong ba ngày tĩnh tâm, vào mỗi buổi sáng trước Thánh lễ, Cha Phan-xi-cô giúp cộng đoàn suy tư về hai chủ đề chính là đức ái trong gia đình và hồi tâm trở về với Chúa. Cha giảng phòng hướng dẫn và giúp cộng đoàn có những giây phút xét mình, nhìn nhận lại những lời nói, việc làm của chính bản thân mình, để xứng đáng với lời dạy của Thiên Chúa và Giáo hội. Sau đó, cộng đoàn thành tâm đến với tòa giải tội đón nhận bí tích Giao Hòa. Những ngày tĩnh tâm mùa Chay đã khép lại với nhiều ơn Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm đức tin, cậy, mến cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là con dân Giáo xứ Sơn Miêng ngày thêm thánh thiện và yêu mến Chúa nhiều hơn, đặc biệt trong mùa Chay thánh này.

BTT Gx. Sơn Miêng

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top