Giáo xứ Tân Độ: Nghi thức tuyên hứa vào đời

Sau khi đã hoàn thành chương trình giáo lý của Bề trên Giáo phận, được sự cho phép của Cha Giám quản Phanxicô, Ban Giáo lý của giáo xứ Tân Độ đã tổ chức cho 37 em trong lớp lịch sử cứu độ được tuyên hứa vào đời trong Thánh lễ lúc 18h00 ngày 10/9/2020.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, cô Giáo lý viên chủ nhiệm lớp lên giới thiệu 37 em đã hoàn thành tốt chương trình giáo lý và xin Cha Giám quản Phaxicô chuẩn nhận cùng chủ sự nghi thức tuyên hứa vào đời cho các em.

Trước sự chứng kiến của Cha Giám quản Phanxicô cùng toàn thể cộng đoàn, 37 em đã dõng dạc tuyên xưng đức tin và hứa sẽ cố gắng thực thi những gì đã được học trong đời sống hằng ngày.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện lớp có lời tri ân Cha Giám quản, quý Sơ, Ban Giáo lý, Cha mẹ cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành và tận tình hướng dẫn các em trong suốt thời gian qua, hơn nữa hôm nay lại cùng hiện diện cầu nguyện đặc biệt cho các em.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và thêm sức cho các em, để dù giữa những cám dỗ cùng biến động thăng trầm của cuộc sống, các em luôn can đảm làm chứng cho Chúa với tất cả lòng yêu mến.

18493 vao doi 118493 vao doi 2Giáo lý viên chủ nhiệm lớp giới thiệu các em tuyên hứa
18493 vao doi 3Nghi thức tuyên hứa18493 vao doi 4

BTT Gx. Tân Độ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top