Giáo xứ Tân Độ: Nghi thức tuyên hứa vào đời

Chúa Nhật XXXI Thường niên, Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn đã chủ sự nghi thức tuyên hứa vào đời và trao chứng chỉ cho 21 em đã hoàn thành khóa học Giáo lý phổ thông tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, Sơ phụ trách giới thiệu 21 em đã hoàn thành chương trình Giáo lý phổ thông với Cha chủ tế và xin Cha cho các em được cử hành nghi thức tuyên hứa vào đời. Bắt đầu nghi thức, các em lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là tin vào Thiên Chúa là Cha và từ bỏ ma quỷ.

Kết thúc nghi thức, Cha chủ tế đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các em.

14760 tuyen hua 1
14760 tuyen hua 3

Gx. Tân Độ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top