Giáo xứ Thạch Bích cầu nguyện cho ơn thiên triệu

Trong Thánh lễ lúc 8h00 sáng Chúa nhật IV Phục sinh, ngày 30/4/2023, Cha phó An-tôn Bùi Văn Hoạt cùng các em thiếu nhi đã cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu trong Giáo xứ Thạch Bích cũng như Giáo hội toàn cầu.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, dưới sự hướng dẫn của quý sơ Dòng Phao-lô và quý sơ Dòng Nữ Vương Truyền Giáo, các em thiếu nhi trong tu phục của các hội dòng, và phẩm phục của hàng giáo sỹ đã trình bày cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về linh đạo của các hội dòng cũng như hành trình trở thành một linh mục triều.

Trong bài giảng lễ, Cha phó An-tôn đã chia sẻ về hình ảnh “Chúa Giê-su là vị Mục tử nhân lành. Người biết rõ chiên và Người luôn chăm sóc, chữa lành cho đoàn chiên của Người“. Đoàn chiên ở đây chính là cộng đoàn, là các em thiếu nhi. Cha phó mời gọi các em thiếu nhi hãy cố gắng trở nên những con chiên ngoan hiền, thánh thiện bằng việc chăm chỉ tham dự Thánh lễ, đi học giáo lý đừng biến mình trở thành những “con chiên đi lạc”. Đồng thời can đảm đáp lại lời Chúa mời gọi để trở nên những chứng nhân rao giảng Tin Mừng.

Xin cho các gia đình ngày hôm nay biết quảng đại hiến dâng con cái mình để trở thành linh mục và tu sĩ phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của Hội thánh.

BTT Gx. Thạch Bích

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top