Giáo xứ Thạch Bích Chầu lượt trong ngày Chúa nhật Lễ Lá 2024

Chúa nhật Lễ Lá – khởi đầu Tuần thánh, ngày 24/3/2024, Giáo xứ Thạch Bích long trọng Chầu Thánh Thể Chúa thay mặt Tổng Giáo phận. Thánh lễ khai mạc ngày Chầu vào lúc 5h00 do Cha xứ Phê-rô Trần Văn Việt chủ sự. Hiệp thông Thánh lễ có quý thầy, quý sơ, cùng đông đảo dân Chúa.

Sau Thánh lễ khai mạc ngày Chầu, Cha xứ Phê-rô đã đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật để các giáo xứ, giáo họ trong và ngoài Giáo hạt Thanh Oai đến Chầu Mình Thánh, hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, Giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa.

Cao điểm của ngày Chầu là Thánh lễ đồng tế do Cha xứ Phê-rô Trần Văn Việt, Quản hạt Thanh Oai chủ sự. Đống tế có Cha Giu-se Vũ Đình Du, Quản hạt Mỹ Đức-Hòa Bình, Cha Vicente Nguyễn Đăng Xuyên, quý cha nguyên chính xứ và phó xứ, quý cha trong và ngoài Giáo hạt cùng quý cha bản hương.

Khởi đi từ Bài thương khó Đức Giê-su Ki-tô theo thánh sử Mác-cô, Cha Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn, Chính xứ Thụy Ứng, chia sẻ về những nghịch lý. Trước hết là những nghịch lý nơi Chúa Giê-su: lúc người ta tôn Ngài làm vua thì Ngài khước từ, nhưng khi không còn ai tung hô, cô đơn một mình trước tòa án của Phi-la-tô thì Ngài lại nhận mình là vua; Nghịch lý nơi những người Do-thái xưa: lúc thì tung hô Chúa làm vua, khi thì lại kêu la đóng đinh Ngài vào thập giá, v.v. Những nghịch lý xưa kia vẫn tiếp diễn trong xã hội và trong đời sống đức tin của các Ki-tô hữu hôm nay. Từ đó, Cha Phao-lô mời gọi mỗi người hãy tín thác và cậy trông vững vàng nơi Chúa, để nhờ ơn Chúa nâng đỡ, mỗi người có thể vươn lên những nghịch cảnh trong đời sống đức tin và đời sống thường ngày.

Vào lúc 17h00 cùng ngày, Cha xứ Phê-rô, Cha phó Giu-se cùng với dân Chúa cung nghinh Thánh Thể Chúa quanh nhà thờ qua các Nhà tạm, trở về trong nhà thờ hát Tedeum và nhận phép lành Thánh Thể.

Thánh lễ ngay sau đó đã khép lại ngày Chầu trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo xứ ngày Chầu sốt sắng và thời tiết thuận hòa.

BTT Gx. Thạch Bích

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top