Giáo xứ Thái Hà

GIÁO XỨ THÁI HÀ

Thuộc giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Phone:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1939

Quan thầy: Thánh Anphongsô (01/8)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 2824 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Cs.R

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ

Nhà thờ xây dựng năm 1935. Tu bổ năm 2002.

Cơ sở trong Giáo xứ:

* Thánh đường và nhà xứ hiện nay là một phần của DCCT HN.

* Bệnh viện Đống Đa nguyên là DCCT HN.

Những biến cố đặc biệt trong lịch sử Giáo xứ:

* 1928: Thành lập DCCT HN.

* 1930: Xây dựng Tu viện DCCT, nay là Bệnh viện Đống Đa.

* 1935: Khánh thành Đền Đức Mẹ HCG, nay là nhà thờ Thái Hà.

* 1954: Tu viện còn lại 3 linh mục và 2 tu sĩ. Giáo dân hầu hết di cư vào Nam. Giáo xứ chỉ còn lại khoảng 200 người.

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Thánh lễ nhận xứ của Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, tân Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà

Nghi thức tuyên hứa Huynh trưởng – Dự trưởng tại giáo xứ Thái Hà

Giáo xứ Thái Hà: 89 em thiếu nhi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức

129 Thiếu nhi Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Thái Hà

10 năm Xứ Đoàn TNTT Phêrô – Phaolô Giáo Xứ Thái Hà

Ban chấp hành Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Thái Hà tuyên thệ nhiệm kỳ 2017 – 2019

Khai giảng năm học Giáo lý 2017 – 2018 tại giáo xứ Thái Hà

Giáo xứ Thái Hà: Thiếu nhi hành hương Trung Tâm Các Thánh Tử Đạo Sở Kiện

Giáo xứ Thái Hà: Thiếu nhi xưng tội và rước lễ lần đầu

Giáo xứ Thái Hà: 4000 khách hành hương đến với Mẹ trong ngày thứ Bẩy đầu năm Bính Thân

Giáo xứ Thái Hà: Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức

Giáo xứ Thái Hà: Tĩnh tâm Mùa chay dành cho giới trẻ

Giáo hạt Chính Tòa: Đức Hồng Y Phêrô dâng lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến tại giáo xứ Thái Hà

Giáo xứ Thái Hà: Chặng đàng Thánh giá suy tôn Thánh Giá Giới Trẻ

Giáo xứ Thái Hà: Ca đoàn Cecilia mừng lễ quan thầy

Giáo xứ Thái Hà: Thánh Lễ khai mạc tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Giáo xứ Thái Hà: Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu

Cử hành nghi thức phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Thái Hà

Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Thái Hà

Giáo xứ Thái Hà bước vào Tuần Thánh

Thánh lễ Minh Niên tại Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Giáo xứ Thái Hà

Scroll to Top