Giáo xứ Thành Lập: Dâng hoa đồng tiến kính Đức Mẹ Maria

Thứ Bảy ngày 22/10/2022, cộng đoàn thuộc hai xứ Bái Xuyên Và Thành Lập đã quy tụ tại giáo xứ Thành Lập để dâng hoa đồng tiến kính Đức Mẹ.

Đúng 16h30, cha xứ Giuse Mai Văn Thùy đã khai mạc buổi dâng hoa cộng đồng. Các đội hoa của hai giáo xứ Bái Xuyên, Thành Lập và các giáo họ đại diện cộng đoàn dâng lên Mẹ những đóa hoa của lòng biết ơn và tâm tình cảm tạ mến yêu.

Sau những giây phút dâng hoa kính Mẹ, cha xứ Giuse và toàn thể các hội đoàn thuộc hai Giáo xứ đã cử hành cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ quanh làng và khuôn viên nhà thờ giáo xứ Thành Lập.

Kết thúc cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ, toàn thể cộng đoàn thuộc hai Giáo xứ và các họ cùng tiến vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trong tâm tình sốt mến.

Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con dâng lên Mẹ qua những đóa hoa muôn sắc màu. Ước gì chúng con luôn biết mở lòng để đón nhận những ơn lành Chúa ban, xin Mẹ tiếp tục đồng hành chở che chúng con, để từng người, từng gia đình, từng Giáo xứ, Giáo họ chúng con sẽ trở thành những chứng nhân Tin Mừng như “Muối”, như “Men”, như “Đuốc sáng” giữa cuộc đời trần thế hôm nay.

BTT Gx. Thành Lập

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top