Giáo xứ Thiện Mỹ: Ngày chầu Thánh Thể ân phúc

Vào ngày 15/10/2023, Giáo xứ Thiện Mỹ đã long trọng chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận. Thánh lễ do Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ với ngài có quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo hạt, quý sơ, quý thầy và toàn thể giáo dân.

Vào lúc 6h00, Cha xứ Giu-se Đặng Anh Việt đã dâng Thánh lễ khai mạc ngày chầu lượt. Thánh lễ do các em thiếu nhi Giáo xứ đảm nhiệm. Sau Thánh lễ, Cha xứ Giu-se đã đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn cùng tôn thờ và chúc tụng Chúa.

Cao điểm ngày chầu Thánh Thể là Thánh lễ đồng tế diễn ra vào lúc 10h30 do Đức cha Lau-ren-sô chủ sự.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Lau-ren-sô đã chia sẻ: “Hôm nay Giáo xứ rất long trọng được thay mặt Tổng Giáo phận chầu Thánh Thể. Hơn thế nữa, tháng mà chúng ta đang cử hành phụng vụ là tháng Mân côi. Chính vì thế, mỗi người chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ những lời đẹp nhất để các Ngài cầu bầu và ban ơn cho chúng ta”.

Trong bài giảng, Đức cha đã giúp cho mọi người hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn Mầu Nhiệm Nước Trời: Thiên Chúa là Đấng toàn năng và giàu lòng yêu thương. Ngài yêu thương tất cả mọi người, dù là người nghèo, người giàu và cả người tội lỗi. Ngài luôn luôn kêu mời chúng ta hướng tới Nước Trời là quê hương sau này của chúng ta. Chính vì thế mà mỗi người chúng ta phải không ngừng ca tụng Thiên Chúa và phải đáp lại lời mời gọi của Người.

 Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục Chầu Thánh Thể Chúa.

Tiếp đến, vào lúc 16h00, Cha xứ Giu-se cùng toàn thể giáo dân trong Xứ long trọng cung nghinh Mình Máu Thánh Chúa xung quanh khuôn viên nhà thờ.

Ngày chầu lượt khép lại với Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17h30 trong tâm tình sốt mến của mọi thành phần hiện diện.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên mọi tín hữu, để họ có thể nhận ra Nước Trời là bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời mỗi người.

BTT Gx. Thiện Mỹ

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top