Giáo xứ Thịnh Liệt: Giáo khu Nhà xứ lần đầu tiên mừng lễ thánh An-tôn quan thầy

Thứ Năm, ngày 13/6/2024 tại Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Liệt, Giáo khu Nhà xứ đã hân hoan mừng lễ quan thầy Thánh An-tôn.

Thời gian vừa qua, Giáo xứ Thịnh Liệt đã thiết lập 4 giáo khu: Giáo khu Đức Mẹ Fa-ti-ma Thịnh Liệt – Trương Định; Giáo khu Thánh Vinh-sơn Tân Mai; Giáo khu Đức Mẹ Phù Hộ Định Công và Giáo khu thánh An-tôn Nhà xứ. Trong đó, Nhà xứ là giáo khu có số tín hữu đông nhất, khoảng hơn 1.000 tín hữu. Các giáo khu đã liên kết, hiệp nhất với nhau thành một cộng đoàn tín hữu lớn mạnh và từng bước xây dựng Giáo xứ ngày càng thăng tiến trong đức tin, cậy, mến.

Vào lúc 18h30, Cha xứ Giu-se Đào Hữu Thọ chủ sự nghi thức làm phép và cung nghinh tượng thánh An-tôn xung quanh khuôn viên Nhà thờ.

Giảng trong Thánh lễ, Cha xứ Giu-se gợi mở về Thánh nhân, Ngài được Thiên Chúa ban rất nhiều ơn. Và qua các ơn đó, Thánh nhân đã đưa rất nhiều người trở về với Chúa. Ngài đã là men, là muối, là ánh sáng của Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã đem lại ơn ích cho người khác.

Ngài cũng nhắn nhủ với cộng đoàn Giáo khu Nhà xứ nhận thánh An-tôn làm Quan thầy: “Mỗi người hãy xin Thánh nhân cho biết sử dụng những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho cá nhân, gia đình, hội đoàn, giáo khu và giáo xứ, để từ đó biết làm triển nở các hồng ân ấy như Thánh nhân”.

Nguyện xin Thánh An-tôn Quan thầy ban Ân sủng dồi dào và ơn bình an xuống trên Giáo khu Nhà xứ, để cộng đoàn tín hữu trong Giáo khu biết sống đức tin và ngày càng thăng tiến hơn trong việc loan báo Tin Mừng. Đồng thời biết sống Tin Mừng của Chúa, nói với Chúa và nói về Chúa cho anh em mình qua đời sống hàng ngày.

BTT Gx. Thịnh Liệt

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang