Giáo xứ Thôi Ngôi

Giáo xứ Thôi Ngôi

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: xóm Giáo, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 2005 từ giáo họ Thôi Ngôi thuộc giáo xứ Vĩnh Trị

Quan thầy: Thánh Phanxicô Xavie (03/12)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2855 nhân danh

Linh mục quản xứ: Gioan B. Phan Văn Hà

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Trại Giáo

+ Giáo họ Phong Doanh

+ Giáo họ Thánh Gia

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top