Giáo xứ Thôi Ngôi

Giáo xứ Thôi Ngôi

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: xóm Giáo – xã Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 2005 từ giáo họ Thôi Ngôi thuộc giáo xứ Vĩnh Trị

Quan thầy: Thánh Phanxicô Xavie 3/12

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2855 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Ngô Văn Thông

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Tướng Loát

+ Giáo họ Trại Giáo

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top