Giáo xứ Thượng Lâm chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

HÀ NỘI – Chúa Nhật 27/10/2013 – Giáo xứ Thượng Lâm thuộc hạt Thanh Oai, Tổng Giáo Phận Hà Nội đã chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận.

Ngày chầu được khai mạc với thánh lễ lúc 6h30 sáng. Sau thánh lễ là giờ chầu của các hội đoàn trong xứ và của các giáo xứ trong miền.

Cao điểm của ngày chầu là thánh lễ đồng lúc 10h00. Thánh lễ do Phêrô Bùi Ngọc Tuấn (chính xứ Phủ lý – Quản Hạt Hà Nam) chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha quản xứ Gioan Nguyễn Trọng Viên và 9 quý cha khác trong Tổng Giáo Phận.

Sau Thánh lễ, linh mục chủ sự đã đặt Mình Thánh để cộng đoàn tiếp tục tôn vinh Thánh Thể.

Sau giờ chầu tạ ơn lúc 16h00 là thánh lễ tạ ơn kết thúc ngày chầu. Tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho giáo xứ.

1._

(Đang câp nhật hình ảnh)

Tin Yêu

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top