Giáo xứ Thượng Lâm mừng lễ thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê quan thầy

Ngày 01/12/2023 cộng đoàn Giáo xứ Thượng Lâm long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, quan thầy Giáo xứ.  

Khởi đầu là chương trình rước kiệu thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê quanh khu dân cư lúc 17h00 trong sự trang nghiêm, sốt sắng của cộng đoàn.

Sau cuộc rước, vào lúc 18h00, Cha xứ Lu-ca Vũ Công Liêm đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê. Hiệp thông trong Thánh lễ, có sự hiện diện của Cha quê hương Lu-ca Nguyễn Văn Trì, quý sơ Tu đoàn Truyền tin, quý ông bà cố, quý khách gần xa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.  

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Lu-ca Vũ Công Liêm có lời chúc mừng đến toàn thể bà con giáo dân nhân ngày lễ quan thầy. Cha cũng chúc mừng đến các ông, các anh đã nhận thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê làm quan thầy riêng. 

Trong bài giảng lễ, Cha Lu-ca Nguyễn Văn Trì đã tóm tắt cuộc đời của Thánh nhân qua 3 tiêu chí: Lời Chúa, Bạn bèNhu cầu. Từ mối thân tình với Thánh I-nha-xi-ô, và qua câu nói của người bạn “Được lời lãi thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì” Thánh nhân đã được cảm hóa và dấn thân hết mình đi rao giảng Tin mừng. Ngài rửa tội cho rất nhiều người, đặc biệt hướng đến việc cứu rỗi các linh hồn và rồi trở thành một chứng nhân trung tín, một người nhiệt thành và là một vị Thánh lớn trong Giáo hội. Từ đó, Cha Lu-ca mời gọi mỗi người noi gương thánh quan thầy hăng say giới làm chứng và giới thiệu Chúa đến với mọi người.

Mừng lễ thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, ước mong, mỗi người trong Giáo xứ biết noi gương thánh quan thầy, lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam trong cuộc sống, để làm sống động Lời Chúa giữa một thế giới đầy biến động. 

BTT Gx. Thượng Lâm

Scroll to Top