Giáo xứ Thượng Lâm ngày Chầu Lượt năm 2016

Giáo xứ Thượng Lâm suy tôn Thánh Thể Chúa

Chúa nhật XXX mùa thường niên, ngày 23 tháng 10 năm 2016 Giáo Xứ Thượng Lâm được vinh dự chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận. Để chuẩn bị ngày chầu lượt của giáo xứ, cha Giám Quản Gioan Nguyễn Trọng Viên đã kêu gọi cộng đoàn quét dọn dẹp trang hoàng trong và ngoài khuôn viên nhà thờ.

6h thánh lễ khai mạc, sau thánh lễ đặt Mình Thánh Chúa các giáo xứ, giáo họ chầu. Về tham dự giờ chầu của giáo xứ, có hiện diện của giáo xứ Kẻ Bèo, giáo xứ Thụy Ứng, giáo xứ Tân Lang….

Cao điểm trong ngày Chầu Thánh Thể là thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10h30 do Cha Luca Vũ Công Liêm chính xứ Lưu Xá chủ sự.

Bước vào Thánh Lễ đại diện cho cộng đoàn giáo xứ, cha Giám Quản Gioan đã giới thiệu với cộng đoàn có quý cha, quý sơ và quý khách về tham dự ngày chầu.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa cha Giuse Nguyễn Văn Kiều chính xứ Hàng Bột đã quảng diễn lời Chúa về câu chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Nếu xét về thành tích và công trạng của người biệt phái thì ông ta là một người tuyệt vời, thậm chí trên cả tuyệt vời. Ông không tham lam, không bất chính, không ngoại tình. Không những vậy ông ta còn ăn chay một tuần 2 lần và còn dâng cho Chúa một phần mười hoa lợi của mình. Đó là điều mà trong chúng ta khó ai có thể làm được. Vậy mà, chính Đức Giêsu lại nói ông ta không phải là người công chính.

Ông ta đã mắc một sai lầm lớn mà qua bài Tin Mừng chúng ta có thể nhận ra. Ông ta bác ái với Thiên Chúa nhưng lại hạ nhục người thu thuế. Ông ta đến để khoe khoang thành tích, và để hạ nhục nhân phẩm người khác. Đức Giêsu, trong cuộc đời của Ngài, đã biết bao lần lên án những điều đó, và có lẽ những người Pharisiêu được Ngài nói đến nhiều nhất. Họ bố thí nhưng không có lòng bác ái. Họ ăn chay nhưng không sám hối. Họ cầu nguyện nhưng không thành tâm. Họ yêu luật chứ không yêu người. Đó là bệnh thành tích, là bệnh bề ngoài căn bệnh này có lẽ tại Việt Nam báo đài đã lên án rất nhiều; một số trường học muốn là trường điểm, trường chuẩn nên không ngần ngại đuổi các học sinh yếu kém ra khỏi trường.

Sau thánh lễ tiếp tục đặt Mình Thánh Chúa. 16h kiệu thánh thể xung quanh khuôn viên nhà thờ. 16h30 thánh lễ tạ ơn.

Ngày chầu lượt của giáo xứ đã diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sáng của mọi thành phần dân Chúa.

Giáo xứ Thượng Lâm

Print
Email
Scroll to Top