Giáo xứ Thượng Lâm

gx thuong lam

GIÁO XỨ THƯỢNG LÂM

gx thuong lamNhà thờ giáo xứ Thượng Lâm

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Đồng Mít, Đồng Tâm, Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phaxicô Xavie (3/12)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1384 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Thoan

Linh mục phó xứ: Fx. Nguyễn Văn Xuân

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đồng Mít

+ Giáo họ Thôn Trì

+ Giáo họ Thôn Thượng

* Sơ lược lịch sử giáo xứ

1- Địa lý hành chính: Giáo xứ Thượng Lâm thuộc Tổng giáo phận Hà Nội nằm trên địa bàn thôn Đồng Tâm – xã Đồng Tâm – huyện Mỹ Đức – Hà Nội. Phía Bắc giáp với huyện Chương Mỹ; phía Tây giáp với tỉnh Hòa Bình.

2- Sự hình thành và phát triển: Giáo xứ Thượng Lâm được hình thành vào cuối thế kỷ 19, và đầu thế kỷ 20 đã các cố Tây đã xây dựng được ngôi nhà thờ theo kiểu Tây phương đến nay đã hơn 100 năm qua đi, cùng với thời gian dãi dầu mưa nắng, làm cho tường nhà sụt, gỗ mục trần nát, bà con giáo dân nhìn cảnh nhà Chúa xuống cấp làm vậy mà chả biết lo liệu làm sao.

Sau biến cố năm 1954, các Cố Tây về nước cùng với chiến tranh tàn phá làm cho đức tin của bà con giáo dân bị mai một vì thiếu bóng chủ chăn, người dân thì không biết cậy ai, nên mọi người bỏ đạo

Rồi một ngày đầu mùa hè, ngày mà Thiên Chúa yêu thương, bề trên giáo phận đã quan tâm gửi Cha Gioan Nguyễn Trọng Viên về trực tiếp hiện diện giữa đoàn chiên Giáo xứ Thượng Lâm. Thế là sau 58 năm giáo xứ mới có hình bóng người mục tử ở với cộng đoàn

Khi về đến giáo xứ, cha Gioan đã ưu tư lo lắng xây dựng cộng đoàn trước tiên là củng cố đức tin, kế đến là việc tái thiết lại khuôn viên nhà thờ nhà xứ vì nó xuống cấp trầm trọng. Và cha kêu gọi các nhà hảo tâm, các ân nhân giúp đỡ.

Sau một thời gian nỗ lực dựng xây, ngôi nhà thờ đã dần đi vào hoàn thiện, vị mục tử cùng đoàn chiên đã có nơi đọc kinh, cầu nguyện, và dâng Thánh lễ xứng đáng.

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giới trẻ giáo xứ Thượng Lâm mừng lễ quan thầy Thánh Anrê Dũng Lạc

Ngày vui mừng của giới trẻ giáo xứ Thượng Lâm

141 hội viên Caritas tại giáo xứ Thượng Lâm nhận giấy chứng nhận

Giáo xứ Thượng Lâm ngày Chầu Lượt năm 2016

Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo xứ Thượng Lâm và Phúc Lâm

Giáo xứ Thượng Lâm: Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 105 năm xây dựng ngôi nhà thờ giáo xứ

Giáo xứ Thượng Lâm chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo xứ Thượng Thụy: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép Trung tâm Mục vụ

Giáo xứ Thượng Lâm mừng lễ thánh bổn mạng Phanxicô Xaviê

  
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top