Giáo xứ Thượng Lâm

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức-Hòa Bình

Địa chỉ: Đồng Mít, Đồng Tâm, Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê (03/12)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.450 nhân danh

Linh mục chính xứ: Lu-ca Vũ Công Liêm

Lịch sử hình thành Giáo xứ

1- Địa lý hành chính: Giáo xứ Thượng Lâm thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội nằm trên địa bàn thôn Đồng Tâm, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Phía Bắc giáp với huyện Chương Mỹ; phía Tây giáp với tỉnh Hòa Bình.

2- Sự hình thành và phát triển: Giáo xứ Thượng Lâm được hình thành vào cuối thế kỷ 19, và đầu thế kỷ 20 đã các cố Tây đã xây dựng được ngôi nhà thờ theo kiểu Tây phương đến nay đã hơn 100 năm qua đi, cùng với thời gian dãi dầu mưa nắng, làm cho tường nhà sụt, gỗ mục trần nát, bà con giáo dân nhìn cảnh nhà Chúa xuống cấp làm vậy mà chả biết lo liệu làm sao.

Sau biến cố năm 1954, các Cố Tây về nước cùng với chiến tranh tàn phá làm cho đức tin của bà con giáo dân bị mai một vì thiếu bóng chủ chăn, người dân thì không biết cậy ai, nên mọi người bỏ đạo

Rồi một ngày đầu mùa hè, ngày mà Thiên Chúa yêu thương, bề trên giáo phận đã quan tâm gửi Cha Gio-an Nguyễn Trọng Viên về trực tiếp hiện diện giữa đoàn chiên Giáo xứ Thượng Lâm. Thế là sau 58 năm giáo xứ mới có hình bóng người mục tử ở với cộng đoàn

Khi về đến giáo xứ, Cha Gio-an đã ưu tư lo lắng xây dựng cộng đoàn trước tiên là củng cố đức tin, kế đến là việc tái thiết lại khuôn viên nhà thờ nhà xứ vì nó xuống cấp trầm trọng. Và cha kêu gọi các nhà hảo tâm, các ân nhân giúp đỡ.

Sau một thời gian nỗ lực dựng xây, ngôi nhà thờ đã dần đi vào hoàn thiện, vị mục tử cùng đoàn chiên đã có nơi đọc kinh, cầu nguyện, và dâng Thánh lễ xứng đáng.

Scroll to Top