Giáo xứ Thượng Thụy: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép Trung tâm Mục vụ

IMG_9599WTGPHN – Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2013, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép khánh thánh Trung tâm Mục vụ giáo xứ Thượng Thụy.

Giáo xứ Thượng Thụy thuộc giáo hạt Chính Tòa, do cha giám quản Giuse Nguyễn Văn Liên coi sóc. Hiện nay, giáo xứ được chia ra làm 5 họ: họ nhà xứ và 4 họ lẻ, với tổng số giáo dân là 1989. Cụ thể, họ nhà xứ Thượng Thụy: 290; Văn Phái: 850; Phú Gia: 500; Phú Thọ: 250; Ki-tô: 99. Tất cả các giáo họ trong giáo xứ đều tọa lạc trên dải đê Yên Phụ từ ngã ba Nhật Tân tới quá gầm cầu Thăng Long, thuộc địa bàn hành chính của phường Phú Thượng – quận Tây Hồ và xã Thụy Phương – huyện Từ Liêm.

Sự hiện diện của đông đảo giáo dân trong Thánh lễ tạ ơn và sự tồn tại của các công trình vật chất, đặc biệt là ngôi nhà xứ mới xây dựng đã minh chứng cho lòng nhiệt thành giữ đạo của giáo xứ này. Cầu xin cho đời sống đức tin mỗi người Kitô hữu trong giáo xứ mỗi ngày một phát triển để rao truyền Tin Mừng của Chúa Ki tô trong cuộc sống đô thị hóa hôm nay.

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=OnSWYYR_3ro&feature=youtu.be}

Giáo xứ Thượng Thụy

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top