Giáo xứ Thủy Trú tạ ơn kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ/ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 106,1). Lời Thánh vịnh trên đây cũng là tâm tình Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên mời gọi cộng đoàn phụng vụ trong Thánh lễ tạ ơn 100 nhà thờ Giáo xứ Thủy Trú. Thánh lễ được cử hành lúc 9h30, thứ Tư, ngày 24/4/2024.

Vào cuối thế kỷ 19, họ đạo Thủy Trú chính thức được thành lập trực thuộc Giáo xứ Hoàng Nguyên. Năm 1917 bề trên Giáo phận cho đặt móng xây ngôi nhà thờ bằng gạch, lợp ngói. Sau 7 năm xây dựng, tức vào năm 1924 ngôi nhà thờ mới được hoàn thiện với diện tích dài 27m, rộng 7m và tháp cao 24m. Năm 1955, tháp nhà thờ bị sét đánh vỡ, nên phải sửa chữa lại chỉ còn 22m. Năm 2022 – 2023, nhà thờ được tu sửa, cơi nới thêm sang hai bên và kéo dài gian cung thánh về phía tây, tăng chiều dài nhà thờ lên thành 32m, và chiều rộng thành 12m.

Trải qua bề dày lịch sử, ngôi nhà thờ cùng với tháp chuông Giáo xứ đã chứng kiến biết bao thăng trầm của thời cuộc. Vì thế, ngôi nhà thờ là biểu tượng của đức tin qua nhiều thế hệ và là công lao của các bậc tiên nhân. 100 năm ngôi nhà thờ hiện diện là 100 năm của chuỗi ngày hồng ân.

Trong bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se nhấn mạnh với cộng đoàn và đặc biệt là những người con của Giáo xứ Thủy Trú hãy suy tư về sự hiện diện của ngôi nhà thờ trong hành trình sống đức tin, đồng thời nhắc nhớ đến bổn phận của mỗi người cần phải giữ gìn và truyền lại đức tin cho các thế hệ tương lai.

Với lòng biết ơn, sau phép lành cuối lễ, vị đại diện Giáo xứ đã có lời cám ơn Đức TGM Giu-se, Cha quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo hạt Phú Xuyên, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn.

Được biết, ngày 18/11/2021, Giáo họ Thủy Trú đã được nâng lên hàng Giáo xứ với hai giáo họ trực thuộc là Tri Thủy và Vĩnh Xuân. Tổng nhân danh toàn xứ là 1.412. Trong đó xứ Thủy Trú: 1.067 nhân danh; họ Tri Thủy: 290 nhân danh; và họ Vĩnh Xuân: 55 nhân danh.

BTT Gx. Thủy Trú

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top