Giáo Xứ Thụy Ứng Chầu Mình Thánh Chúa Thay Mặt Giáo Phận.

image011

Để chuẩn bị cho ngày chầu lượt, giáo xứ đã được cha xứ Giuse Trần văn Được hướng dẫn, chỉ bảo và cộng đoàn giáo xứ tham gia công việc chuẩn bị một cách nhiệt tình để sao cho ngày chầu Thánh Thể diễn ra cách sốt sáng, trang nghiêm và long trọng.

Ngay từ chiều thứ 7, cộng đoàn giáo xứ đã bước vào ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận với giờ chầu Thánh Thể dưới sự chủ sự của cha xứ Giuse Trần văn Được và sau đó là thánh lễ.

Vào lúc 06h Chúa nhật II thường niên (17/1/ 2016), cha phó Cosma Hoàng Khanh Quốc đã dâng thánh lễ đầu tiên chính ngày chầu của giáo xứ. Sau thánh lễ, cha Giuse đặt mình thánh Chúa để cộng đoàn dân Chúa tôn kính, ca ngợi Thánh Thể Chúa qua các giờ chầu với những lời kinh tiếng hát. Giờ chầu đầu tiên, cộng đoàn giáo xứ Thụy Ứng đã chầu Thánh Thể. Tiếp sau, các hội đoàn của giáo xứ Thụy Ứng cũng như các hội đoàn của các giáo xứ đến chung niềm vui ngày chầu lần lượt và cùng thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa.

Đúng 10h30, đoàn kèn rước đoàn đồng tế hân hoan tiến vào thánh đường, đi đầu là Thánh giá nến cao, hòa với lời ca tiếng hát của các ca viên ca đoàn giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, cha xứ Giuse giới thiệu và cảm ơn quý cha, quý thầy, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã về tham dự ngày chầu Thánh Thể của giáo xứ. Tiếp đến phần chia sẻ lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Hải đã chia sẻ: Gia đình là nền tảng quan trọng của Giáo Hội và xã hội, phải xây dựng gia đình vững chắc thì Giáo Hội mới mạnh. Và trong tiệc cưới Cana, Chúa Giê-su đã hóa nước thành rượu thì đó cũng là dấu chỉ mai sau Chúa hóa rượu, hóa bánh trở thành Mình Máu Thánh Chúa làm lương thực thần lương nuôi sống linh hồn chúng ta…. Và sau thánh lễ đồng tế, các hội đoàn tiếp tục giờ chầu Thánh Thể.

Đến 3h giờ chiều, quý cha, quý thầy cùng cộng đoàn bắt đầu cung nghinh rước Thánh Thể từ nhà tạm giáo họ Đại Thần về nhà thờ giáo xứ. Đoàn rước vừa đi vừa hát thánh vịnh tôn vinh Chúa. Mỗi nơi nhà tạm, cộng đoàn cùng tôn vinh Chúa Giê-su Thánh Thể qua suy niệm lời Chúa, qua những lời kinh tiếng hát. Cứ như thế, cộng đoàn cung nghinh thánh thể qua các nhà tạm. Cuối cùng, đoàn rước Thánh Thể tiến vào thánh đường, Cha xứ và cộng đoàn cùng hát vang kinh tạ ơn với tiếng hát thật sốt mến để suy tôn, tạ ơn Thánh Thể Chúa. Sau đó, cha xứ Giuse đã chủ sự thánh lễ Tạ Ơn. Cộng đoàn đã tham dự cách sốt sáng và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa đã cho giáo xứ với một ngày chầu đầy sốt sáng, trang nghiêm và ý nghĩa. Ngày chầu Thánh Thể kết thúc vào lúc 17h30. Mọi người ra về lòng đầy phấn khởi vui mừng vì đã múc được tận nguồn ơn cứu độ nơi Chúa Giê-su Thánh Thể.

{besps}tgphanoi/Cac_Giao_Xu/thuyung/chau2016{/besps}

Giáo xứ Thụy Ứng

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top