Giáo xứ Thụy Ứng: Dâng hoa và kiệu kết thúc tháng Mân Côi

IMG_4769

Trong một năm Phụng Vụ, Hội Thánh dành riêng tháng 10 là tháng Đức Mẹ Mân Côi để cách riêng cho mỗi người Kitô hữu tôn kính và noi gương cách đặc biệt mẫu gương Mẹ Maria. Trong tâm tình con thảo cùng với sự chăm lo, quan tâm và những bài giảng nói về ơn lành nhận lãnh cách riêng qua việc tôn kính Mẹ Maria của cha xứ, cha phó. Nhận thức được tầm quan trọng và những ơn ích nhận được trong đời sống hàng ngày, toàn thể cộng đoàn dân Chúa và các đội hoa thuộc các giáo họ trong giáo xứ Thụy Ứng đã sốt sáng tham dự các buổi cử hành phụng vụ, nguyện ngắm và dâng hoa để tôn kính Mẹ Maria trong suốt tháng Mân Côi. Và để tạ ơn Mẹ vì những ơn lành nhận được, ngày 31 tháng 10 năm 2015 cộng đoàn giáo xứ Thụy Ứng đã long trọng cung nghinh Đức Mẹ và dâng hoa tạ ơn kết thúc tháng Mân Côi.

Trong tâm tình hiệp thông, qua lời cầu bầu và soi sáng của Mẹ Maria rất thánh Mân Côi nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ đầy tràn ơn lành xuống trên toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Thụy Ứng cách riêng và toàn thể mọi người.

Phêrô Maria Trần Quang Trung

IMG_4769
IMG_4784
IMG_4795
IMG_4797
IMG_4798
IMG_4799
IMG_4801

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top