Giáo xứ Tiêu Động Thượng chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, ngày 01/3/2020 cùng với giáo xứ Chính tòa Hà Nội, xứ Hoàng Xá, An Hòa và họ Hội Động, giáo xứ Tiêu Động Thượng long trọng chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận. 

Hiện diện trong ngày chầu hôm nay có đông đảo quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Cha bản hương, quý Sơ, cùng đông đảo quý khách, và bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Trước ngày chầu lượt, Giáo xứ đã chuẩn bị tâm hồn bằng việc tham dự tuần tam nhật bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Đông đảo bà con giáo hữu đã hiện diện trong Thánh lễ và giờ Chầu Thánh Thể, đặc biệt là lãnh nhận Bí tích Giao hòa, tạo nên một bầu khí thật thánh thiêng của những ngày chay thánh.

Chương trình của ngày chầu lượt được bắt đầu bằng Thánh lễ rạng đông lúc 5h30. Sau Thánh lễ, cha giám quản Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp đã đặt Mình Thánh, đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ đã đến hiệp thông cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Cao điểm của ngày chầu lượt là Thánh lễ đồng tế, do cha quản hạt Giuse Bùi Quang Tào chủ tế lúc 10h30.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse Maira Vũ Thanh Cảnh đã quảng diễn câu Lời Chúa “người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra“. Phương thế để chiến thắng cám dỗ là chúng ta phải siêng năng cầu nguyện mỗi ngày, bày tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, trung thành với Lời Chúa, và sống bác ái yêu thương nhau.

Sau Thánh lễ, các hội đoàn trong và ngoài Giáo xứ tiếp tục luân phiên nhau chầu Thánh Thể.

Ngày chầu lượt của Giáo xứ được khép lại với nghi thức tôn vinh Thánh Thể vào lúc 15h30. Sau đó là Thánh lễ tạ ơn do ca đoàn giáo xứ Phù Tải đảm nhiệm. Cộng đoàn sốt sáng tham dự trong tâm tình tạ ơn vì muôn vàn ơn phúc Chúa đã thương tuôn đổ tràn đầy tại Giáo xứ trong những ngày vừa qua.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành với chúng con mọi ngày, đặc biệt trong mùa Chay Thánh này, để chúng con luôn vượt qua mọi cám dỗ chiến thắng ma quỷ trong bầu không khí cầu nguyện và chay tịnh.

17517 chau luot 27

Giờ chầu bên sốt sắng Chúa Giêsu Thánh Thể

17517 chau luot 27
17517 chau luot 27

Cha Giuse Nguyễn Mạnh Tâm cất Mình Thánh Chúa

17517 chau luot 27

Rước đoàn đồng tế

17517 chau luot 27
17517 chau luot 27
17517 chau luot 27

Cha Giuse Bùi Quang Tào chủ sự Thánh lễ

17517 chau luot 27

Các bài đọc trong Thánh lễ

17517 chau luot 27
17517 chau luot 27

Cha Giuse Đặng Anh Việt công bố Lời Chúa

17517 chau luot 27

Cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh chia sẻ Lời Chúa

17517 chau luot 27
17517 chau luot 27

Đại diện cộng đoàn tiến dâng lễ vật

17517 chau luot 27

Quây quần bên bàn tiệc Thánh Thể

17517 chau luot 27
17517 chau luot 27
17517 chau luot 27
17517 chau luot 27

Sau Thánh lễ, các hội đoàn trong và ngoài Giáo xứ tiếp tục chầu Thánh Thể

17517 chau luot 27
17517 chau luot 27

Cha Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà thờ

17517 chau luot 2717517 chau luot 2717517 chau luot 2717517 chau luot 2717517 chau luot 2717517 chau luot 2717517 chau luot 27Ngày chầu lượt của Giáo xứ được khép lại với Thánh lễ tạ ơn lúc 4h00

BTT Gx. Tiêu Động Thượng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top