Giáo xứ Trình Xá Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận

Chúa nhật XXIV thường niên, ngày 17/9/2023, Giáo xứ Trình Xá vinh dự chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Vào lúc 7h00, Cha quản xứ Gio-an Nguyễn Huy Thịnh đã đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày Chầu hồng ân. Sau đó, các hội đoàn đã luân phiên chầu Mình Thánh Chúa với tâm tình sốt sắng và tin yêu.

Tâm điểm của ngày chầu lượt là Thánh lễ đồng tế vào lúc 10h30 do Cha Giu-se Nguyễn Khắc Trường, chính xứ Lam Điền chủ sự. Đồng tế có sự hiện diện của Cha quản xứ Gio-an Nguyễn Huy Thịnh; Cha Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ, chính xứ Cao Mật Bến; Cha Giu-se Nguyễn Văn Tuy, chính xứ Phương Trung cùng sự hiện diện của quý thầy, quý sơ, quý khách gần xa và cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha quản xứ Gio-an thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ chào mừng quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn đã về hiệp thông trong ngày Chầu.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ nói đến ý nghĩa quan trọng nhất của Tin Mừng hôm nay là sự tha thứ. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn học cách tha thứ mà Chúa Giê-su đã dạy và phải biết chạy đến với sự tha thứ hoàn hảo nhất là sự tha thứ của Thiên Chúa trong bí tích Hòa Giải. Để từ đó, mỗi người biết thứ tha và cảm thông với nhau và xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương.

Vào lúc 15h30 cùng ngày, Cha quản xứ Gio-an và cộng đoàn cung nghinh Thánh Thể Chúa xung quanh nhà thờ. Ngày hồng ân khép lại với Thánh lễ tạ ơn trong niềm tín thác của từng người con trong Giáo xứ.

Nguyện xin Thánh Thể Chúa luôn là của ăn nuôi tâm hồn mỗi người trong Giáo xứ Trình Xá, nhờ đó mỗi tín hữu nơi đây luôn biết tha thứ, sống yêu thương và hiệp nhất với nhau.

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top