Giáo xứ Trình Xuyên chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận

Trước thềm Xuân Quý Mão 2023, Chúa nhật II thường niên ngày 15/01/2023, giáo xứ Trình Xuyên vinh dự thay mặt Tổng Giáo phận chầu Thánh Thể. Hôm nay thực là một ngày trọng đại, cũng là một cơ hội thuận tiện để cộng đoàn giáo xứ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì một năm nhiều hồng phúc, đầy ân sủng. 

Do ngôi thánh đường của Giáo xứ đang trong giai đoạn trùng tu hướng đến kỉ niệm 100 năm xây dựng, vì thế các giờ Chầu và Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Tạm trong khuôn viên của Giáo xứ.

Thánh lễ chính tiệc do Cha Quản hạt Nam Định chủ sự lúc 10h30 với sự đồng tế của quý Cha trong và ngoài Giáo hạt. Hiệp thông cùng Giáo xứ trong ngày lễ chầu còn có sự hiện diện của quý Sơ, quý Thầy và cộng đoàn dân Chúa.

Nguyện xin Thánh Thể Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên các tín hữu, giúp chúng con giữ vững đức tin và ngọn lửa mến Chúa yêu người để sống đúng tinh thần hiệp thông, nên chứng tá cho Chúa trong năm mới sắp đến.

BTT Gx. Trình Xuyên

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top