Giáo xứ Trình Xuyên đón cha xứ mới An-tôn Tạ Hữu Phương

1
1

WTGPHN – Thứ Bảy, ngày 14 tháng 6 năm 2014, cha quản hạt Nam Định Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh, đại diện Đức Tổng Giám mục Phê-rô, đã chủ sự thánh lễ nhận giáo xứ Trình Xuyên của cha An-tôn Tạ Hữu Phương. Cùng hiệp dâng thánh lễ với cha quản hạt và cha tân chính xứ có quý cha trong và ngoài giáo hạt Nam Định, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo bà con giáo xứ Trình Xuyên.

Trình Xuyên là một giáo xứ đạo đức, truyền thống có từ lâu đời. Giáo xứ hiện nay gồm họ nhà xứ và 5 họ lẻ với 1226 nhân danh. Tuy vậy, đã hơn 20 năm nay, giáo xứ không có cha xứ ở trực tiếp coi sóc mà do các cha xứ Nam Định quản nhiệm. Vì thế, ngày đón cha tân chính xứ hôm nay quả là ngày hân hoan vui mừng đặc biệt với cộng đoàn giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, cha quản hạt đại diện Đức Tổng Giám mục Phêrô, giới thiệu cha An-tôn Tạ Hữu Phương với cộng đoàn giáo xứ. Cộng đoàn cũng được lắng nghe văn thư bổ nhiệm cha An-tôn làm chính xứ Trình Xuyên. Sau đó, cha quản hạt trao chìa khóa nhà thờ cho cha An-tôn và mời cha tân chính xứ tuyên xưng Đức tin, thề trung thành khi thi hành chức năng cha xứ nhân danh Giáo hội.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa. Trong bài giảng lễ, cha quản hạt Giu-se Ma-ri-a qua việc giải thích các nghi thức nhận giáo xứ của cha xứ, đã cho cộng đoàn hiểu về trách vụ và vai trò của cha xứ với cộng đoàn. Ngài cũng mời gọi toàn thể cộng đoàn giáo xứ Trình Xuyên yêu mến, vâng phục và cộng tác với cha xứ An-tôn để xây dựng giáo xứ ngày càng vững mạnh.

Sau bài giảng lễ, cha quản hạt lần lượt đưa cha An-tôn đến và trao cho ngài ghế chủ sự, giếng rửa tội, tòa giải tội, dây chuông, nhà tạm. Tất cả những nơi đó nói lên vai trò quy tụ cộng đoàn, lãnh đạo, giảng dạy, thánh hóa, yêu thương phục vụ của cha xứ. Sau các nghi thức nhận xứ, thánh lễ tiếp tục các phần như thường lệ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha quản hạt mời cha tân chính xứ ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa. Cha An-tôn đã nói lên tâm tình cảm tạ Đức Tổng Giám mục Phê-rô đã tín nhiệm trao cho ngài trách vụ coi sóc giáo xứ Trình Xuyên. Ngài cũng ngỏ lời cám ơn cha quản hạt, đại diện Bề trên giáo phận đã đưa ngài về nhận xứ mới. Cha cũng không quên cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Ngài cũng cám ơn cộng đoàn giáo xứ Trình Xuyên đã đón nhận ngài và mong muốn được trở thành một thành viên trong gia đình giáo xứ để cùng sống, cùng chia sẻ những vui buồn với mọi người. Cuối cùng, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ đã có lời chào mừng cha tân chính xứ, cám ơn cha quản hạt, quý cha và cộng đoàn.

{besps}tgphanoi/tingiaophan/trinhxuyen/Chaxumoi2014{/besps}

Giáo xứ Trình Xuyên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top