Giáo Xứ Trình Xuyên: Ra mắt Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Gio-an Bốt-cô

Chúa nhật, ngày 24/9/2023, cộng đoàn Giáo xứ Trình Xuyên sốt sắng tham dự Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể (TNTT) Gio-an Bốt-cô. Nghi thức ra mắt do Cha Giu-se Đào Trọng Thành, Tuyên úy Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận Hà Nội chủ sự.

Hiện diện ngày lễ ra mắt Xứ đoàn có Cha Gio-an B. Mai Văn Trường, Tuyên úy Hiệp đoàn Mác-ti-nô Thọ Giáo hạt Nam Định; Cha Giu-se Bùi Văn Cường, Tuyên úy Xứ đoàn cùng quý sơ, Ban Giáo lý, quý Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và quý phụ huynh cùng cộng đoàn.

Sau khoảng thời gian 6 năm được gieo mầm về Phong trào TNTT, học hỏi và tham dự các khóa huấn luyện, các em thiếu nhi đã dần được trưởng thành trong hành trình thấm nhuần các tôn chỉ của Phong trào. Công cuộc đó trở thành bước đệm quan trọng cho sự hình thành của Xứ đoàn TNTT Gio-an Bốt-cô ngày hôm nay.

Xứ đoàn TNTT Giáo xứ Trình Xuyên ra mắt với tổng số 241 đoàn sinh được chia thành 4 ngành. Trong đó, ngành Chiên con gồm 43 em, ngành Ấu nhi gồm 80 em, ngành Thiếu nhi gồm 87 em, ngành Nghĩa sĩ gồm 21 em và 10 Dự trưởng cùng sự đồng hành của Cha Tuyên úy Giu-se Bùi Văn Cường.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn đã long trọng cử hành nghi thức tuyên hứa cho các Dự trưởng và toàn thể đoàn sinh, sau là tuyên bố xác nhận sự thành lập của Xứ đoàn TNTT Gio-an Bốt-cô Giáo xứ Trình Xuyên.

Từ đây, Xứ đoàn TNTT Giáo xứ trở nên thành viên chính thức của Hiệp đoàn Mác-ti-nô Thọ, Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô và Phong trào TNTT tại Việt Nam.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn có những câu hỏi thú vị để giúp các em thiếu nhi hiểu hơn về sự công bằng của Thiên Chúa trong bài Tin mừng Thánh Mát-thêu. Từ đó, Cha mời gọi các đoàn sinh bắt tay vào làm việc trong vườn nho của Đức Giê-su, làm tròn bổn phận của mình trong Phong trào TNTT để xứng đáng nhận lãnh hồng ân của Cha trên trời.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, tân Trưởng Xứ đoàn đã đại diện cho các trưởng và tất cả các em thiếu nhi nói lên tâm tình tri ân quý cha, quý tu sĩ, Ban Giáo lý, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và cộng đoàn.

Ngày vui khép lại với những nụ cười thật rạng rỡ của thiếu nhi Giáo xứ trong bức ảnh kỷ niệm. Ước mong rằng các đoàn sinh luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu đối với Thánh Thể để giúp Xứ đoàn Gio-an Bốt-cô ngày một phát triển, thu hút các em nhỏ đến với Chúa, để ươm trồng và chăm sóc hạt giống đức tin trong cuộc sống các em.

BTT Gx. Trình Xuyên

Lên đầu trang