Giáo xứ Trung Đồng: 109 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

Vào lúc 10 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2018, tại Giáo xứ Trung Đồng- TGP Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 109 em.

Sau khoảng hai năm, các em đã được cha quản xứ Gioan, những người hữu trách đồng hành và giáo dục để các em nhận biết và yêu mến Chúa Thánh Thần. Đặc biệt là những tháng gần đây, các em đã được tĩnh tâm và xưng tội để chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng.

Hôm nay, niềm vui không chỉ của riêng các em mà còn là niềm vui của toàn thể giáo xứ Trung Đồng. Bởi lẽ đây là chuyến thăm mục vụ của vị chủ chăn Tổng Giáo phận. Trong tâm tình chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Đức Hồng Y Phê-rô nhấn mạnh đến vai trò cũng như ân sủng của Chúa Thánh Thần trong hành trình đức tin. Ngoài ra, ngài còn mời gọi toàn thể cộng đoàn sống thánh ngay tại chính quê hương của mình, trong gia đình, trong giáo xứ, giáo họ….

Thánh lễ đã khép lại nhưng niềm vui được lãnh nhận tròn đầy ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức nơi các em còn lưu lại; để mỗi ngày các em được thăng tiến và trưởng thành hơn trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, lời một em đại diện.

13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17
13885 trung dong them suc 2018 17

Giáo xứ Trung Đồng

Print
Email
Scroll to Top