Giáo xứ Trung Kỳ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Thôn 4, Tiến Thắng, Nhân Tiến, Lý Nhân, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy: Mẹ Thiên Chúa (01/01)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1770 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Thực Nghiệm

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Giáo xứ Trung kỳ nằm trên địa bàn hai xã Tiến Thắng và Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Các bậc tiền nhân nơi đây đã được lãnh nhận ơn đức tin vào cuối thế kỷ thứ XIX. Trung kỳ khi đó là một họ đạo nhỏ khoảng hơn 200 nhân danh, thuộc giáo xứ Vĩnh Đà.

Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng năm 1927 có chiều dài 22m, rộng 7m quay hướng Nam, không có tháp, nằm trên sân thượng nhà thờ mới bây giờ. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, ngôi nhà thờ đã xuống cấp. Giáo dân mỗi ngày một đông hơn.

Năm 2008, cha xứ Vĩnh Đà khi đó là Cha Mác-ti-nô Nguyễn Bá Thỉnh đã xin phép Bề Trên Giáo phận cho xây dựng ngôi nhà thờ mới. Ngôi nhà thờ mới này do ông Đước thiết kế, có chiều dài là 41m, rộng 14m, hai tháp cao 42m, được khởi công ngày 05/03/2008. Ngày 02/01/2009, Đức cha phụ tá Lau-ren-sô Chu Văn Minh đã về dâng thánh lễ đặt viên đá góc và làm phép diện tích nhà thờ.

Ngày 01/01/2010, giáo họ Trung Kỳ chính thức được Bề trên Giáo phận nâng lên thành giáo xứ bao gồm họ nhà xứ 1522 nhân danh, họ Phù Nhị 220, họ Đại Hoàng 350, họ Tảo Môn 109 và họ Phương Trà 169. Tổng số giáo dân trong toàn xứ là 2370. Diện tích khu nội tự là 3913 m2.

Tháng 04/2012, cha quản xứ Mác-ti-nô Nguyễn Bá Thỉnh chuyển xứ. Cha cố Phê-rô Nguyễn Văn Nghị về tiếp quản. Ngôi nhà thờ tiếp tục được xây dựng đến ngày 31/12/2013 thì cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí hết 3.318.562 đồng, trong đó cha cố Gio-an Trần Ngọc Bích bên Mỹ giúp 1.741.102.000. Số còn lại là sự đóng góp của bà con giáo dân cùng quý vị ân nhân trong và ngoài giáo xứ.

Ngày 16/12/2016, Cha Giu-se Tạ Xuân Hòa được Bề trên sai về làm chính xứ tiên khởi giáo xứ Trung kỳ. Ngài đã cho tiến hành sửa sang và nâng cấp một số công trình bên trong cũng như bên ngoài nhà thờ. Tổng kinh phí hết khoảng gần 3 tỷ đồng.

Lên đầu trang