Giáo xứ Trung Lương

GIÁO XỨ TRUNG LƯƠNGgx trung luongGiáo xứ Trung Lương năm 2006

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2487 nhân danh

Linh mục phó xứ thường trực: Micae Nguyễn Ngọc Thanh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cửa Giang

+ Giáo họ Khê Câu

+ Giáo họ Lương Cầu

+ Giáo họ Mai Động

+ Giáo họ Sùng Văn

+ Giáo họ Thượng Đồng

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ Trung Lương chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo xứ Bói Kênh và Trung Lương đón cha tân giám quản

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top