Giáo xứ Trung Trí: Ra mắt hội Caritas

Vào lúc 19h00 ngày 11/11/2023, Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang, Trưởng Ủy ban Caritas Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội long trọng dâng Thánh lễ ra mắt hội Caritas tại Giáo xứ Trung Trí.

Ngay sau khi trở thành người kế vị thánh Phê-rô, trong bức thư gửi Ban Điều hành Caritas quốc tế, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nhấn mạnh: “Bác ái là một phần thiết yếu của Giáo hội. Nếu không có bác ái thì không có Giáo hội”. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc thực thi Bác ái, ngay từ khi tiếp nhận Giáo xứ Trung Trí, Cha xứ Phê-rô Tạ Văn Thắng đã thao thức thiết lập Hội Caritas tại Giáo xứ. Hôm nay, Giáo xứ Trung Trí chính thức có hội Caritas với 84 hội viên.

Trước đó một tháng, Cha xứ Phê-rô đã mời Cha Giu-se Nguyễn Văn Hải, Phó Ủy ban Caritas TGP Hà Nội đến giới thiệu và chia sẻ về tổ chức Caritas, nhằm khích lệ và động viện mọi người tham gia Hội Caritas, đồng thời tổ chức việc ghi danh các thành viên.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Gio-an Bao-ti-xi -ta, Trưởng Ủy ban Caritas TGP bày tỏ niềm vui khi một Giáo xứ tuy nhỏ bé, nhưng có 84 thành viên hội Caritas, và hứa hẹn còn tiếp tục phát triển hơn nữa.

Trong bài giảng, Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta quảng diễn về dụ ngôn Mười cô trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Năm cô khôn ngoan mang đèn và mang dầu theo. Trái lại, năm cô khờ dại mang đèn nhưng không mang dầu. Cha Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta cắt nghĩa “đèn” là đức tin, “dầu” là những việc lành phúc đức. Vì vậy, không chỉ các hội viên Caritas mới được kêu gọi làm việc bác ái, mà mỗi người tín hữu đều được Chúa mời gọi thực hiện công việc này. Vì mỗi khi chúng ta thực thi bác ái, là chính lúc chúng ta chuẩn bị dầu cho chính mình, để khi Chúa đến, chúng ta sẵn sàng ra đón Người.

Cuối Thánh lễ, nghi thức tiếp nhận hội viên Caritas diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sắng. Sau khi Cha xứ Phê-rô giới thiệu các thành viên đại diện hội, Sơ Mác-ta Nguyễn Thị Mai, thư ký Caritas TGP đọc quyết định của Cha Trưởng Ủy ban Caritas TGP về việc thiết lập Caritas tại Giáo xứ Trung Trí. Tiếp theo, Cha Trưởng Ủy ban Caritas TGP đọc lời nguyện và trao giấy chứng nhận hội viên cho 10 thành viên đại diện.

Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Trưởng Ủy ban Caritas TGP khích lệ các hội viên hãy nhiệt tình trong các công việc thực thi bác ái tại Giáo xứ và tích cực tham gia chương trình chung của Caritas TGP. Đồng thời, Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục ghi danh và trở thành hội viên Caritas Giáo xứ.

Nguyện chúc các hội viên Caritas Giáo xứ Trung Trí trở thành những người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu của thế giới hiện đại, thực thi bác ái với tất cả mọi người, nhất là đối với những người nghèo khổ trong xã hội hôm nay.

BTT Gx. Trung Trí

Lên đầu trang